ANGLÈS B1 / B2

Nom de l’entitat ASPASIA CATALUNYA Sector/especialitat professional IDIOMES Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa PICEE Municipi on es realitza el curs/acció BARCELONA Nom del centre on s’imparteix ASPASIA CATALUNYA Adreça C/ València n.451, baixos, Barcelona. Data d’inici 25-05-2020 Data de finalització 16-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 09 a 15h. Total d’hores 215 hores Requisits d’accés

– Menor de 30 anys
– No estar treballant ni estudiant
– Estar inscrit/a a la Garantia Juvenil

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció DIPLOMA Termini d’inscripció 20/05/2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– Trucar al centre 93 245 29 22
– Enviar un correu electrònic a qualificacio@grupoaspasia.com 

Documentació a lliurar

– Fotocòpia DNI
– Fotocòpia full d’inscripció al SOC (DARDO)
– Fotocòpia certificat de beneficiari/ària de la Garantia Juvenil

Més documentació – Curs adreçat a joves menors de 30 anys.