SOCIAL MEDIA I MÀRQUETING

Nom de l’entitat ASPASIA CATALUNYA Sector/especialitat professional Màrqueting i comunicació Municipi on es realitza el curs/acció BARCELONA Nom del centre on s’imparteix ASPASIA CATALUNYA Adreça C/ Doctor Sant Ponç n. 60-66 Barcelona Data d’inici 17-02-2020 Data de finalització 31-03-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 09:00 a 15:00h Total d’hores 215 hores Requisits d’accés

– Ser menors de 30 anys
– No estar treballant ni estudiant
– Donat/da d’alta al SOC com demandant d’ocupació no ocupat
– Ser beneficiari/ària de la Garantia JuvenilCertificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma del curs Termini d’inscripció 10/02/2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– Trucant al centre 93 245 29 22 
– Enviant un correu electrònic a qualificacio@grupoaspasia.com

Documentació a lliurar

– Fotocòpia DNI
– Fotocòpia d’inscripció al SOC (DARDO)
– Fotocòpia del certificat de beneficiari/ària de la Garantia Juvenil