ANGLÈS A.2.B

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/angles-a.2.b/3038 Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo Mataró Adreça Plaça de les tereses, 17 4a planta Mataró Data d’inici 21-01-2020 Data de finalització 30-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dimarts i dijous de 18:00 a 21:00h Total d’hores 75 hores Requisits d’accés

– Prova de selecció prèvia
– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per a persones desocupades
– En el cas de persones treballadores en actiu, és imprescindible que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins el 14-01-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar la preinscripció a l’acció formativa mitjançant la pàgina web www.idfo.com
– Cercar el curs i cliar incriure’s
– Cal registrar-se si és el primer cop que s’accedeix i seguir les indicacions
– Un cop omplert i enviat el formulari, la preinscripció ja està feta

Documentació a lliurar Persones treballadores en actiu: – Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència) – Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior Persones treballadores en situació d’atur: – Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència) – Fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del SOC) – Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral. Més documentació Aquest programa formatiu més el A2A que també es sol·licita, proporcionan als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessàris per què puguin presentar-se a les proves d´acreditació oficial de nivel A2 del Marc comú Europeu de referència.