PROMOCIÓ I NEGOCI A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/promocio-i-negoci-a-traves-de-les-xarxes-socials/3107 Sector/especialitat professional Comerç i màrqueting Municipi on es realitza el curs/acció Arenys de mar Nom del centre on s’imparteix Edifici Xifré Adreça C/ d’Auterive s/n Arenys de Mar Data d’inici 03-02-2020 Data de finalització 16-03-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns i dimecres de 17:55 a 21:00h Total d’hores 40 hores Requisits d’accés

– En aquest NO es poden inscriure persones treballadores de l’Administració Pública.
– Coneixements bàsics de navegació web
– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per a persones desocupades
– En el cas de persones en actiu és IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins 27-01-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar la preinscripció mitjançant la pàgina web www.idfo.com
– Cercar el curs i clicar a inscriure’s
– Cal registrar-se si el primer cop i seguir les indicacions
– Un cop omplert i enviar el formulari, la preinscripció ja està feta.

Documentació a lliurar

Persones treballadores en actiu:
– Fotocòpia dni per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Persones treballadores en situació d’atur:
– Fotocòpia dni per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses