ANGLÈS A.1.A

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/angles-a.1.a/3039 Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix IDFO Mataró Adreça plaça de les tereses, 17 4a planta Data d’inici 04-02-2020 Data de finalització 02-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 09:30 a 13:40h Total d’hores 75 hores Requisits d’accés

– Prova de selecció prèvia a l’inici del curs.
– Curs per a persones treballadores en actius amb places limitades per a persones desocupades.
– En el cas de persones en actiu és IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins el 28-02-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar lapreinscripció mitjançant la pàgina web www.idfo.com
– Cercar el curs i clicar inscriure’s
– Cal registrar-se si és el primer cop i seguir les indicacions
– Un cop ompler i enviar el formulari, la preinscripció ja està feta

Documentació a lliurar

Persones treballadores en actiu:
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Persones treballadors en situació d’atur:
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Aquest curs forma part d’un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d’idiomes. Al finalitzar l’itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell