APARADORISME

Nom de l’entitat IDFO (institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/aparadorisme/3072 Sector/especialitat professional Comerç i màrqueting Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo mataró Adreça Plaça de les tereses, 17 4a planta Mataró Data d’inici 04-02-2020 Data de finalització 01-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dimecres de 14:30 a 16:30h Total d’hores 35 hores Requisits d’accés

– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per a persones desocupades. 
– En cas de persones treballadores en actiu, és imprescindible que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins al 28-01-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar una preinscripció mitjançant la pàgina web www.idfo.com
– Cal cercar curs i clicar a inscriure’s
– Cal registrar-se si és el primer cop i seguir les indicacions
– Un cop omplert el formulari, la preinscripció ja està feta.

Documentació a lliurar Persones treballadores en actiu: – Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència) – Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior Persones treballadors en situació d’atur: – Fotocòpia DNI per les 2 cares (en vigència) – Fotocòpia DARDO (document de renovació de la demanda del SOC) – Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral) Més documentació – Proporcionar tècniques per animar el punt de venda, realitzar promocions comercials, dissenyar rètols i cartells per a l’establiment, incrementar la rendibilitat de l’espai mitjançant tècniques creatives. – Potenciar la creativitat a l´hora de decorar un aparador, creant des de l’esbós inicial fins a la realització del seu aparador.