COMPTABILITAT BÀSICA

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/comptabilitat-basica/3101 Sector/especialitat professional Administració Municipi on es realitza el curs/acció Arenys de mar Nom del centre on s’imparteix Edifici Xifré Adreça C/ d’Auterive s/n Data d’inici 04-02-2020 Data de finalització 16-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00h Total d’hores 60 hores Requisits d’accés

– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per a persones desocupades.
– En cas de persones treballadores en actius, és imprescindible que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins el 28-01-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar la preinscripció mitjançant la pàgina web www.idfo.com 
– Cercar el curs i clicar a inscriure’s
– Cal registrar-se si és el primer cop i seguir les indicacions
– Un cop omplert i enviat el formulari, la preinscripció ja està feta.

Documentació a lliurar Persones treballadores en actiu: – Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència) – Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior Persones treballadores en situació d’atur: – Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència) – Fotocòpia DARDO (document de renovació de la demanda del soc) – Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral) Més documentació Amb aquest curs adquiriràs els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques