ANGLÈS NIVELL A1

Nom de l’entitat Assesform Assessors, S.L. Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Tordera Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors, S.L Adreça Camí Ral, 158 Baixos 08490 Tordera Data d’inici 04-11-2019 Data de finalització 17-02-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns dimecres i divendres de 9:00 14:00h Total d’hores 190 hores Requisits d’accés Fins a 2º d’ESO aprovat Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció . Termini d’inscripció 31 d´octubre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presentar documentació requerida al centre Documentació a lliurar

Fotocòpia DNI/NIE
Currículum
Fotocòpia titulació
Document d’inscripció al SOC (demandant d´ocupació )

Més documentació Curs anglès nivell a1