CP ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB EL CLIENT (NIVELL 2)

Nom de l’entitat Exist Estratègies Formatives, SLU Enllaç a l’acció https://grupexist.com/portfolios/adgg0208/ Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Exist Estratègies Formatives, SLU Adreça C/ Sant Pere, 60 08301 Mataró Data d’inici 21-10-2019 Data de finalització 08-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:00 a 14:30h Total d’hores 680 hores Requisits d’accés

– Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació.
– Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent o realitzar les proves de competències clau de nivell 2.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat de nivell 2 Termini d’inscripció 18 d’octubre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a les instal·lacions d’Exist Documentació a lliurar

– Curriculum vitae
– DNI
– Full d’inscripció a l’atur (DARDO)
– Còpia de la titulació acadèmica

Més documentació Certificat de professionalitat de nivell 2 que es correspon amb l’ocupació Empleats administratius amb tasques d’atenció al públic. Inclou 120 hores de pràctiques en empresa.