CP COMPTABILITAT I AUDITORIA (NIVELL 3)

Nom de l’entitat Assesform Assessors, S.L. Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Tordera Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors Adreça camí ral, 158 baixos Data d’inici 24-10-2019 Data de finalització 30-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00H Total d’hores 610 hores Requisits d’accés

Batxillerat
Cicle formatiu de grau superior
Prova d´accés a grau superior

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció certificat de comptabilitat i auditoria Termini d’inscripció 23 d´octubre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Presentar documentació requeirda al centre Documentació a lliurar

Fotocòpia DNI/NIE
Curriculum
Fotocòpia de la titulació requerida
Document  d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació (DARDO)

Més documentació

Certificat de proessionalitat amb els següents mòduls:

– Comptabilitat i fiscalitat
– Auditoria
– Ofimàtica
– Pràctiques professionals no laborals