CP ATENCIÓ AL CLIENT, CONSUMIDOR I USUARI (NIVELL 3)

Nom de l’entitat Assesform Assessors, S.L. Enllaç a l’acció https://assesform2.assesform.es/atencio-al-client/ Sector/especialitat professional Comerç i Marqueting Municipi on es realitza el curs/acció Tordera Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors, S.L Adreça Camí Ral, 158 Baixos 08490 Tordera Data d’inici 22-10-2019 Data de finalització 30-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 Total d’hores 460 hores Requisits d’accés

Batxillerat
Cicle Formatiu de Grau Superior
Prova d’accés

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció certificat d´atenció al client, consumidor i usuari Termini d’inscripció 21 d´octubre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Portar documentació al centre Documentació a lliurar

Fotocòpia DNI o NIE 

Fotocòpia titulació requerida

Curriculum

Documentació d’inscripció al SOC (DARDO)

Més documentació

Certificat de professionalitat amb els següents mòduls formatius:

  • Informació i atenció al client/consumidor
  • Gestió de queixes i reclamacions
  • Organització d’un sistema d’informació
  • Anglès professional per activitats comercials