CP SERVEIS DE RESTAURANT (NIVELL 2)

Nom de l’entitat Assesform Assessors, s.l. Enllaç a l’acció https://assesform2.assesform.es/serveis-de-restaurant-2/ Sector/especialitat professional Hostaleria i turisme Municipi on es realitza el curs/acció TORDERA Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors Adreça Camí ral, 158 baixos 08490 Tordera Data d’inici 18-10-2019 Data de finalització 22-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h Total d’hores 590 hores Requisits d’accés

Graduat en ESO

Graduat Escolar

Prova d’accés

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat serveis de restaurant (nivell 2) Termini d’inscripció 17 d´octubre de 2019 Com s’ha de fer la inscripció? Portar documentació requerida al centre Documentació a lliurar

Currículum
Fotocòpia de la titutlació requerida
Fotocòpia DNI/NIE
Document d’inscrpicó al SOC com a demandant d’Ocupació (DARDO)

Més documentació

Certificat de professionalitat de serveis de restaurant amb els mòduls:

  • Serveis de restaurant
  • Anglès restauració
  • Servei de vins
  • Servei de plats a la vista del client
  • Manipulador d´aliments
  • Serveis especials a restauració
  • Pràctiques no laborals a empreses