ANGLÈS (NIVELL A1)

Nom de l’entitat Inlingua Calella S.L. Enllaç a l’acció https://inlinguacalella.es/nuestros-cursos/formacio-subvencionada/formacio-ocupacional/?lang=ca Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Calella Nom del centre on s’imparteix Inlingua Calella Adreça c/ Bruguera 269-279 Data d’inici 05-05-2020 Data de finalització 02-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:15 a 14:15h. Total d’hores 190 hores Requisits d’accés

– Estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOC
– Edat mínima 16 anys
– Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim 2n d’ESO o equivalent

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Anglès A1 Termini d’inscripció 28/04/2020 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a Inlingua Calella Documentació a lliurar

– DNI
– Full d’inscripció al SOC (DARDO)
– Còpia de titulació acadèmica (mínim 2n d’ESO o equivalent

Més documentació Anglès A1