CP OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Nom de l’entitat Inlingua Calella S.L. Enllaç a l’acció https://inlinguacalella.es/nuestros-cursos/formacio-subvencionada/formacio-ocupacional/?lang=ca Sector/especialitat professional Administració i gestió Municipi on es realitza el curs/acció Calella Nom del centre on s’imparteix Inlingua Calella Adreça C/ Bruguera 269-279 Data d’inici 31-01-2020 Data de finalització 20-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 15:00 a 21:00 Total d’hores 430 hores Requisits d’accés

– Estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOC
– Edat mínima 16 anys

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de professionalitat de nivell 1 Termini d’inscripció 28/01/2020 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a Inlingua Calella Documentació a lliurar

– DNI
– Full d’inscripció al SOC (Dardo)
– Currículum vitae

Més documentació Certificat de professionalitat ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals