ANGLÈS (NIVELL A2)

Nom de l’entitat Inlingua Calella S.L. Enllaç a l’acció https://inlinguacalella.es/nuestros-cursos/formacio-subvencionada/formacio-ocupacional/?lang=ca Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Calella Nom del centre on s’imparteix Inlingua Calella Adreça C/ Bruguera 269-279 Data d’inici 07-07-2020 Data de finalització 18-09-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres de 9:15 a 14:15h. Total d’hores 190 hores Requisits d’accés – Estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOC. – Edat mínima 16 anys. – Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim 2n d’ESO o equivalent. – Nivell d’Anglès A1. Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Anglès A2 Termini d’inscripció 02/07/2020 Com s’ha de fer la inscripció? Presencialment a Inlingua Calella Documentació a lliurar – Fotocòpia DNI – Full d’inscripció al SOC (DARDO) – Fotocòpia titulació acadèmica mínim 2n d’ESO o equivalent – Prova de nivell (www.inlingua.es/test) o certificat d’anglès A1 Més documentació Anglès A2