El Maresme, un territori d’oportunitats formatives

 
El Consell Comarcal del Maresme aposta per donar suport i impulsar accions dins del marc de la Transició Escola Treball, contribuint a garantir que els ajuntaments i altres agents de la comarca donin resposta activa a les diferents necessitats i perfils dels joves així com possibilitar la creació d´eines que facilitin una transició formativa i laboral en condicions d’igualtat En aquest sentit, s’ha creat una secció a la web del Servei Comarcal de Joventut que recull i visualitza les diferents ofertes formatives dirigides als joves que es programen al territori.     


Bona part dels recursos formatius estan vinculats al programa Garantia Juvenil i són dinamitzats per la Referent comarcal d´ocupació juvenil que realitza una orientació i acompanyament personalitzat als i les joves de la comarca que es troben en procés de transició educativa i/o de recerca de feina. Al mateix temps, la Referent, explora  les entitats i empreses del territori, facilitant el’enllaç entre els diferents perfils dels joves i les possibilitats formatives de la comarca.Fins al moment s’han gestionat més de 80 ofertes formatives i s’han atès al voltant de 100 joves, dada que confirma la utilitat del servei i la potencialitat del treball en xarxa entre les diferents administracions tals com la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Maresme


Si sou una entitat o empresa del territori que organitza formació subvencionada per a joves al Maresme, empleneu el formulari i publicarem i difondrem les vostres propostes formatives als i les joves i professionals de la comarca.


 
Si sou una entitat o empresa del territori que organitza formació subvencionada per a joves al Maresme, empleneu el formulari i publicarem i difondrem les vostres propostes formatives als i les joves i professionals de la comarca.


 
Segueix les novetats a  Instagram!!