Aprovació de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023

Núm: 1/2022Data: 4 de gener de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Aprovació de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023
NORMATIVA: aprovat per acord de Ple núm. 226. Data sessió: 23/12/2021
 
CONVOCATÒRIA

ACTUALITZACIÓ CATÀLEG

PROTOCOL GENERAL

Organismes:

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
Entitats beneficiàries:

·         
Els municipis i les comarques de la província de Barcelona.
·          També poden ser destinataris les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i els consorcis adscrits a un ens local de la província de Barcelona.

Cada recurs especifica els destinataris concrets d’entre la relació anterior.
Sol·licitud i altres fases documentació: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu-e de la Diputació

TRÀMITS
DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA
Presentació sol·licituds:
a través del Portal de tràmits – Seu-e de la Diputació de Barcelona.
 
Informació:
 
Tràmits i normativa:
Direcció de Serveis de Cooperació Local, Tel. 93 402 22 09 ds.cooperacio@diba.cat
 
 
 Suport tècnic: Tel. 933 933 301, suportxt@diba.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:


El termini de presentació de sol·licituds és variable per a cada recurs. Consulteu terminis segons recurs.
Termini de sol·licitud dels recursos econòmics: entre el 5/01/2022 i el 8 de febrer del 2022
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2022

CERCADOR DE RECURSOS


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15