Aprovació de la inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autorització de la despesa que s’hi destinarà (exp. núm. 2021/0000864)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 24/2021Data: 18 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: XGL_DIBA
Assumpte: Aprovació de la inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autorització de la despesa que s’hi destinarà (exp. núm. 2021/0000864)
Acord: 209/21 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
Anunci
Normativa
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Entitats beneficiàries:

Depenent de cada recurs:
Ajuntaments, Consells Comarcals, Entitats municipals descentralitzades, Mancomunitats, Consorcis
Sol·licitud: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu-e de la Diputació

TRÀMITS


Presentació sol·licituds: a través del Portal de tràmits – Seu-e de la Diputació de Barcelona.

Informació:
Tel. i Correu-e disponible dins de cada recurs

Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és variable per a cada recurs.

Primer termini: 30/06/2021
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió de nous recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2021. CERCADOR DE RECURSOS

RECURS: 1.- Activitats en matèria de memòria democràtica
CENTRE GESTOR: Direcció de Serveis i Suport a la Coordinació General
UNITAT PRESTADORA: Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Genera
CLASSE: Ajut econòmic en règim de concurrència competitiva
OBJECTE: Finançament d’actuacions destinades a recuperar, reparar, dignificar, investigar, difondre i reflexionar a l’entorn d’espais, fets, persones i col·lectius relacionats amb la II República, la guerra civil i la dictadura.
TERMINI SOL·LICITUD: 30/06/2021
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concurrència competitiva
CODI DEL RECURS: 32727

RECURS: 2.- Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
UNITAT PRESTADORA: Servei Mercat Treball
CLASSE: Fons de prestació
OBJECTE: Finançament d’actuacions de promoció de l’ocupació i reforçament de les estructures dels serveis locals d’ocupació municipals mitjançant la contractació de persones en situació d’atur.
TERMINI SOL·LICITUD: –
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concessió directa amb concurrència
CODI DEL RECURS: 32477

RECURS: 3.- Edició extraordinària dels ajuts per a l’adquisició d’habitatges
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis d’ Habitatge, Urbanisme i Activitats
UNITAT PRESTADORA: Oficina d’Habitatge
CLASSE: Ajut econòmic en règim de concessió directa amb concurrència
OBJECTE: Finançament de projectes i activitats d’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del tanteig i retracte o la compra a preu per sota de mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge.
TERMINI SOL·LICITUD: 30/09/021
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concessió directa amb concurrència
CODI DEL RECURS: 32706

RECURS: 4.- Finançament de projectes d’innovació social en les cures
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis de Benestar Social
UNITAT PRESTADORA: Servei de Suport de Programes Socials
CLASSE: Ajut econòmic en règim de concurrència competitiva
OBJECTE :Finançament d’actuacions innovadores en l’àmbit de les cures, de suport a les persones cuidadores, de sensibilització entorn la importància de les cures per a la sostenibilitat social, i de promoció de les xarxes comunitàries de cures.
TERMINI SOL·LICITUD: 30/06/2021
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concurrència competitiva
CODI DEL RECURS: 32665

RECURS: 5.- Reforç extraordinari del Servei d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis d’ Habitatge, Urbanisme i Activitats
UNITAT PRESTADORA: Oficina d’Habitatge
CLASSE: Fons de prestació
OBJECTE: Finançament extraordinari dels Serveis d’Atenció a la Ciutadania, associats als punts SIDH implantats i en funcionament.
TERMINI SOL·LICITUD: –
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concessió directa amb concurrència
CODI DEL RECURS: 32692Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15