Assistència a la sessió formativa: Sistema d´informació de Serveis Socials DIBA-HESTIA

Data límit inscripció: 13 d’abril.

Aquesta sessió formativa va adreçada a professionals dels serveis socials dels municipis de l´Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal.

La sessió es divideix en 3 blocs en funció del perfil professional, però és convenient que al primer
(de 9h a 11h) assisteixi tothom