Inici Documents Els formularis

Borsa comarcal de personal amb diversitat funcional

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol·licitud d’inclusió al grup de difusió per a persones procedents d’Ucraïna

El Servei d’Acollida del Consell Comarcal ha creat un grup de whatsapp per difondre informació d’interés per a persones procedents d’Ucraïna arran del conflicte.

Per poder rebre les notificacions heu d’omplir aquest formulari:

Nombre y apellidos
Población de empadronamiento
Nacionalidad
Teléfono móvil
Como titular de este número de teléfono doy mi consentimiento para que se incluya en el grupo de whatsapp de difusión de acogida del Consell Comarcal del Maresme, para personas procedentes de Ucrania

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra // Antes de enviar este formulario, leer nuestra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol·licitud d’accés al material audiovisual de visibilització de la diversitat sexual i de gènere al Maresme

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Participa al Consell de Cultura del Maresme

Omple aquest formulari d’inscripció per poder participar en el grup o grups de treball que desitgis del Consell de Cultura.

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Comitè científic per a l’adaptació del Maresme al canvi climàtic

DADES PERSONALS

Facebook, twitter, instagram, linkedin..........

PERFIL PROFESSIONAL

En cas de no treballar actualment, indiqueu les dades del treball anterior

TRACTAMENT DE DADES

El Consell Comarcal del Maresme, com a responsable del tractament, recull mitjançant aquest formulari les seves dades personals sota la base jurídica del seu consentiment, segons l’art. 6.1a del RGPD (UE) 2016/679. La finalitat del tractament és la de gestionar el programa “Mesa Territorial per l’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC)” , formar un comitè científic i crear i analitzar un mapa d’actors. Les seves dades seran cedides a l’entitat “CREAF (centre de Recerca d’Ecologia i Aplicacions Forestals) amb l'única finalitat de la gestió del projecte, no hi haurà cessió internacional de les seves dades. El període de retenció de les dades serà el legalment establert. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i altres dirigint la seva petició a metacc.maresme@ccmaresme.cat o dpd@ccmaresme.cat, així com presentar davant l’Autoritat de Control competent la reclamació que estimi oportuna. Per a més informació, visiteu la nostra política de privacitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Xerrades als instituts de la comarca sobre el canvi climàtic al Maresme

El Maresme és un territori molt vulnerable al canvi climàtic i el jovent, en general, està força sensibilitzat sobre el tema preguntant-se sovint de quina manera podem contribuir, a nivell personal i col·lectiu, per frenar la desfeta del planeta.

El Consell Comarcal del Maresme ofereix als instituts de la comarca xerrades gratuïtes sobre la situació d’emergència climàtica que vivim tot fomentant la participació i implicació dels alumnes.

Aquestes xerrades van adreçades a l’alumnat de batxillerat. Per sol·licitar-les, només cal que ens feu arribar aquest formulari:

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol·licitud d’assessorament en transformació digital

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

DADES DE FORMACIÓ

DADES DE L'EMPRESA

En el cas de ser una persona autònoma, nom i cognoms

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Valoració del Programa de la Diversitat

Persona referent del grup

VALORACIÓ

Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol.licitud d’accions del Programa de la Diversitat

PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD

DADES DEL GRUP/S ALS QUE S'ADREÇA EL PROGRAMA

Cal especificar la persona responsable de cada grup

RECURS SOL·LICITAT

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT