Curs: “Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners”

El Consell Comarcal del Maresme ofereix una nova formació online per a persones autònomes professionals i microempreses que les dotarà d’una major autonomia en la gestió dels seus impostos i les ajudarà a estalviar-se costos d’administració. El taller, que porta per títol “Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners” es desenvoluparà en tres sessions: el 22, 24 i 31 de maig.

És una formació que va adreçada a persones empresàries individuals i/o autònomes professionals independents que tinguin interès a conèixer la mecànica dels seus impostos i vulguin aprofundir en la part pràctica de la presentació dels seus impostos. 

CONTINGUT

 • 1-   Explicació de conceptes claus per a la presentació dels impostos: epígrafs d’activitat, béns d’inversió, despeses deduïbles, etc.
 • 2-  Presentació del cas pràctic i explicació del funcionament del full de càlcul dels llibres registres.
 • 3-   Resolució del cas pràctic en estimació directa simplificada d’lRPF: registre comptable, càlcul i presentació dels models 130 i 100.
 • 4-    Resolució del cas pràctic en estimació objectiva d’lRPF: càlcul i presentació dels models 131 i 100.
 • 5-  Resolució del cas pràctic de retencions de treballadors/es i professionals: càlcul i presentació dels models 111 i 190.
 • 6-    Resolució del cas pràctic de retencions d’arrendaments: càlcul i presentació dels models 115 i 180.
 • 7-   Resolució del cas pràctic en règim general d’lVA: registre comptable, càlcul i presentació dels models 303, 390, 349 i 348.
 • 8-  Resolució del cas pràctic en règim simplificat d’lVA: registre comptable, càlcul i presentació dels models 303, 349 i 347.

OBJECTIU

L’objectiu del taller és que les persones autònomes professionals i les microempreses a través l’elaboració d’un cas pràctic adquireixin una metodologia de registre, càlcul i presentació dels seus models tributaris per la seu electrònica de l’Agència Tributària. 

DURADA

8 hores repartides en 3 sessions online els dies 22, 24 i 31 de maig; de 9:00h a 12:30h i el darrer dia de 9:30h a 11:30h

FORMADORA

YPA Project (Yolanda Presa Alamillos)

INSCRIPCIONS

Aquesta formació està subvencionada al 100% amb el suport de la Diputació de Barcelona i no té cost per a les persones que la segueixin.

Per accedir-hi cal enviar al Consell Comarcal del Maresme aquest formulari:

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data


Curs: “Com posar preus als meus productes o serveis”

Un dels problemes que es plantegen les persones que comencen un negoci és fixar el preu que han de cobrar als seus clients per la prestació d’un servei o un producte. Una decisió important en la qual s’han de tenir en compte diferents aspectes com la competitivitat en el mercat, però també assegurar la viabilitat del negoci.

Aquesta formació que ofereix el Consell Comarcal del Maresme posarà sobre la taula tots els elements que s’han de valorar i facilitarà eines per ajudar a prendre una decisió.

S’impartirà presencialment a la seu del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró) el divendres 17 de maig de 9:30h a 14:00h.

CONTINGUT

 • 1- Introducció al significat del preu. 
 • 2- La importància del valor per sobre del preu. 
 • 3- Com fixem el preu? Vuit passos per fixar el preu. 
 • 4- Què hem de saber per fixar els preus dels productes? 
 • 5- Marge brut comercial, què és i com es calcula. 
 • 6- Fórmules per fixar els preus, increment sobre el cost, multiplicador i marge sobre el preu de venda. 
 • 7- Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea? Imatge, punt d’equilibri i pla de tresoreria. 
 • 8- Gestió del negoci en funció dels marges per seccions o productes. 
 • 9- Casos pràctics d’exemples reals.

OBJECTIUS

 • Facilitar eines a les persones emprenedores per fixar els preus i veure com aquesta decisió afecta la viabilitat de la idea de negoci.
 •  Conèixer la diferència entre preu i valor així com els diferents sistemes per determinar el preu de venda. 
 • Entendre les fórmules per fixar els preus dels productes o serveis i saber calcular el marge brut comercial.

DURADA

4,5 hores en una sessió presencial al Consell Comarcal del Maresme, de 9:30h a 14:00h

FORMADORA

La formació anirà a càrrec d’Eulàlia Balañà Quintero (EBCCE)

INSCRIPCIONS

Aquesta formació està subvencionada al 100% amb el suport de la Diputació de Barcelona i no té cost per a les persones que la segueixin.

Per accedir-hi cal enviar al Consell Comarcal del Maresme aquest formulari:

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data


Baixa l’atur registrat al Maresme deixant en 20.712 el nombre de persones que cerquen feina

Seguint la tendència general, el Maresme ha registrat durant el mes d’abril una baixada de l’atur que ha permès reduir en 375 el nombre de persones sense treball. A la comarca hi ha 20.712 persones registrades a les oficines d’ocupació com a demandants de feina no ocupades. És una xifra que representa un descens intermensual de l’1,78% i interanual del 0,68%.

Ha estat un descens general en tots els sectors econòmics i en tots els grups d’edat registrant-se la baixada més intensa en el grup de les persones més joves (de 16 a 24 anys). També ha caigut en els dos sexes, si bé amb major intensitat en l’atur masculí eixamplant d’aquesta manera la bretxa de gènere.

Una de les característiques de l’atur maresmenc és la seva elevada feminització. Segons apunta l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el 57,5% de les persones registrades com a aturades són dones. De la mateixa manera, el gruix de l’atur segueix ancorat en el grup de persones de 55 anys i més (7.906, segons les dades del mes d’abril). El 60,4% d’aquestes persones són dones.

Un altre dels trets característics de la desocupació a la comarca és l’elevada concentració en l’atur de llarga durada. El 49,6% de les persones que cerquen feina al Maresme porta més d’un any en situació de desocupació. Aquí també hi ha una major incidència entre el col·lectiu femení (54,2%).

L’atur en els municipis maresmencs

Les dades del mes d’abril estableixen la taxa d’atur registral del Maresme en el 9,47%, però hi ha substancials diferències entre els 30 municipis. Així, Cabrera de Mar amb un 4,56% és el municipi amb una taxa d’atur més baixa i Tordera amb el 12,44% el que presenta una taxa més elevada.

En relació al mes passat, l’atur registrat ha baixat en 17 dels 30 municipis de la comarca, en 2 s’ha mantingut i en la resta ha incrementat. El més destacat és l’increment experimentat a Òrrius (24,2%). Interanualment, l’atur registrat ha baixat en 16 municipis i ha incrementat en la resta. En aquests termes torna a destacar Òrrius amb un augment del 95,2%.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes de març elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme

Curs: “Tecnologies i Xarxes Socials per Difondre la teva Marca”

Tenir presència digital és obrir-se al món i en els darrers anys s’ha convertit en un sistema imprescindble per a les empreses per donar-se a conèixer, ampliar mercat i tenir una connexió directa amb possibles clients. Ara bé, les opcions s’han multiplicat i cal tenir clar quina o quines són les apostes prioritàries.

El Consell Comarcal del Maresme ofereix un curs online per ajudar les persones emprenedores a l’hora tenir una visió general del que representa tenir presència a internet

El Consell Comarcal del Maresme ofereix una formació online per ajudar les persones emprenedores a escollir quines eines s’ajusten més a les necessitats per tenir una presència eficaç a internet.

Sota el títol “Tecnologies i Xarxes Socials per Difondre la teva Marca”, les persones participants adquiriran una visió general sobre la presència a internet dels negocis i orientació sobre les eines més apropiades per assolir els seus objectius.

És una formació adaptada a les necessitats de les persones emprenedores que estan desenvolupant el seu projecte, així com a microempreses i autònoms/es.

Es durà a terme en format online en dues sesssions: 10 i 15 de maig.

El propers dies 10 i 15 de maig, el Servei de Promoció Econòmica ofereix la formació “Tecnologies i Xarxes Socials per Difondre la teva Marca”, es durà a terme en format online.

CONTINGUT

Sessió 1:

 • La importància de la marca personal en persones emprenedores i empreses.
 • Transformant la nostra marca personal al món digital.
 • Exemples inspiradors d’èxit en la utilització de la tecnologia per transformar negocis.
 • Ús del mapa mental per a la planificació de continguts web.
 • Elements clau en el disseny i contingut d’una pàgina web.
 • Google My Business: Aparèixer en Google Maps.
 • L’impacte del blog en el posicionament web.
 • Estratègies per seleccionar contingut rellevant per a la web.

Sessió 2:

 • Reforçant la marca personal i SEO a través de Youtube.
 • Whatsapp Business com a eina de comunicació amb els clients.
 • Registrant noms de domini i triant hosting per a una web.
 • Creació de web: sistemes tecnològics i CMS.
 • Gestió de continguts en una web amb CMS.
 • Panoràmica de les xarxes socials: Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Pinterest.

OBJECTIUS

 • Adquirir una visió general sobre la presència a Internet per a persones emprenedores i negocis.
 • Orientar els participants sobre les prioritats i les eines a utilitzar per a una presència eficaç a Internet.
 • Resoldre dubtes sobre tecnologia i xarxes socials.
 • Identificar els temes prioritaris i necessitats de formació addicionals dels participants.

DURADA

8 hores repartides en 2 sessions: 10 i 15 de maig de 9:30h a 13:30h.

FORMADOR

La formació anirà a càrrec d’Emili Rodríguez Miras (Coaching Tecnológico)

INSCRIPCIONS

Aquesta formació està subvencionada al 100% amb el suport de la Diputació de Barcelona i no té cost per a les persones que la segueixin.


Selecció d’empreses per participar en la 13a edició del programa “Accelera el Creixement”

Accelera el Creixement és un programa de suport a empreses amb potencial de creixement i
consolidació que promou la Diputació de Barcelona i PIMEC i que, en el Maresme, compta amb la col·laboració del Consell Comarcal.

En l’edició d’aquest any, el Programa proporcionarà els serveis necessaris per accelerar el creixement de les empreses participants. S’identificaran els principals punts forts de l’empresa i iniciem un pla de creixement a mitjà i llarg termini per poder implementar-les en els objectius estratègics de l’empresa, a través d’un pla de creixement i un pla d’acció personalitzat i a mida. Les palanques es situen en la transformació digital, millores en la comercialització de productes i serveis, internacionalització, organització empresarial i finançament.

Hi podran participar 50 empreses de la demarcació de Barcelona que accediran al programa valorat en 5.500 euros i que, per estar subvencionat, només hauran d’abonar 750 euros + IVA. Aquesta despesa anira destinada a recalcar la bona voluntad de l’empresa de voler millorar 

Durant aquest projecte les empreses participants disposaran de:

– Un grup de consultors especialitzats en diferents àrees clau de la teva empresa que t’ajudaran a identificar el teu potencial de creixement i els punts forts de la teva empresa.

-T’ajudaran a dissenyar un pla d’empresa focalitzat a millorar el teu rendiment la teva competitivitat i la facturació.

-Posaran a disposició de les empreses participants, tot un seguit de masterclass i casos pràctics útils per el seu creixement empresarial

-Acompanyament individualitzat per a cada una de les empreses participants.

QUI POT ACCEDIR-HI:

 • Empreses amb 3 persones treballadores o més
 • Empreses amb la matriu o el centre de decisió a la província de Barcelona
 • Empreses amb una trajectòria empresarial igual o superior als 5 anys
 • Empreses amb voluntat d’invertir en el propi creixement
 • Empreses amb disponibilitat per seguir part de les activitats en línia

SESSIONS INFORMATIVES:

Per ampliar informació i resoldre dubtes, enguany s’han organitzat 4 sessions informatives online:

Dijous 25 d’abril, d’11:00H a 12:00H
Dimarts 7 de maig, de 16:00H a 17:00H
Dimecres 22 de maig, de 10:00H a 11:00H
Divendres 30 de maig, de 16:00H a 17:00H

Per poder assistir-hi cal inscripció prèvia a través d’AQUEST FORMULARI

INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA:

Les empreses que estiguin interessades en participar en aquesta 12a edició del programa “Accelera el Creixement” han d’enviar AQUEST FORMULARI

Data màxima d’inscripció al programa: 7 de juny de 2024

MÉS INFORMACIÓ:

Esteve Paredes, Tècnic d’empresa del Consell Comarcal del Maresme: esteve.paredes@ccmaresme.cat // 936 931 450

Annabel Cuatrecases (PIMEC): info@acceleraelcreixement.com // 934 964 500 

Meritxell Gabarró i Joan Llivina (Diputació Barcelona): stp.accelera@diba.cat //666 540 843            

Web del Programa: www.acceleraelcreixement.com

Curs: “Aspectes fiscals i comptables que les persones autònomes han de conèixer sobre el seu negoci

El Consell Comarcal del Maresme ofereix el taller “Aspectes fiscals i comptables que les persones autònomes han de conèixer sobre el seu negoci” amb la finalitat de facilitar que les persones emprenedores coneguin la mecànica dels impostos a les petites empreses i puguin fer, independentment o juntament amb la seva gestoria, una millor planificació de la seva tributació.

El curs, que combinarà la teoria i la pràctica, es realitza en format online i començarà el proper 25 d’abril. La formació va adreçada específicament a persones empresàries individuals autònomes i/o professionals independents amb la seva empresa en funcionament

METODOLOGIA

La metodologia serà teòrica-pràctica. Abans d’iniciar el taller seria necessari conèixer els perfils
de les persones participants, amb l’objectiu de poder treballar durant les sessions els casos de cadascuna d’elles.

S’impartirà un contingut teòric per explicar els conceptes claus de la fiscalitat d’un negoci. Cada persona participant traslladarà la informació al seu cas concret i l’anirà treballant. En tenir la informació prèvia de cada cas, s’aniran fent les precisions necessàries.

En finalitzar el taller s’expedirà un informe amb els aspectes fiscals i comptables adaptats a cada
negoci.

DURADA

8 hores repartides en 3 sessions: 25, 26 i 30 d’abril de 9:00h a 12:30h. La darrera sessió començarà a les 9:30h i finalitzarà a les 11:30h

FORMADORA

La formació anirà a càrrec de la consultora Yolanda Presa Alamillos (YPAproject)

INSCRIPCIONS

Aquesta formació està subvenicionada al 100% i no té cost per a les persones que la segueixin.

Per accedir-hi cal enviar al Consell Comarcal del Maresme aquest formulari:


Descens de l’atur en 20 dels 30 municipis del Maresme

L’efecte Setmana Santa es reflecteix en les dades d’atur del mes de març. La desocupació ha baixat un 0,80% a la comarca deixant la xifra oficial de persones inscrites a les oficines d’ocupació en 21.087. Aquest descens, però, no s’ha produït en el conjunt dels 30 municipis maresmencs. La desocupació ha baixat en 20 i ha pujat en 10.

Les reduccions més intenses s’han registrat a Sant Iscle de Vallalta (-7,94%), Sant Pol de Mar (-7,44%) i Sant Vicenç de Montalt (-5,85%). En canvi, Alella (4,44%) i Tiana (3,10%) han experimentat els increments més intensos.

Amb les dades del mes de març, la taxa d’atur comarcal queda en un 8%, lleugerament superior a la provincial (7,67%) i a la catalana (7,34%). En l’esfera municipal manté una forquilla entre el 4,94% de Tiana i el 13,33% de Pineda de Mar.

Tots els sectors econòmics s’han beneficiat de la reducció de la desocupació sent la indústria la que ha registrat una major disminució (-2.01%).

D’altra banda, tal com constata el Report d’Atur elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local, el mes de març reforça la tendència a l’increment del nombre de persones aturades sense ocupació anterior. Aquest col·lectiu, anomenat SOA, suma ja un increment interanual de l’atur del 2,99%.

Les demandes d’ocupació de les persones en situació d’atur registrat al Maresme van dirigides, majoritàriament, a ocupacions elementals (24,7%) i a serveis com la restauració, venda i serveis personals (24,2%)

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes de març elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal ajuda a consolidar les empreses liderades per joves del Maresme en el marc del Programa “Enlairem el Nostre Projecte”

Iniciar un projecte empresarial no és fàcil, però amb l’ajut de professionals s’aconsegueix. La dificultat real sol arribar a l’hora de mantenir la supervivència del negoci en el temps, principalment quan aquest està impulsat per persones joves que no disposen de prou experiència empresarial.

Amb aquesta constatació, el Consell Comarcal del Maresme -amb el suport de la Diputació de Barcelona- posa en marxa “Enlairem el Nostre Projecte”. És un Programa dissenyat per ajudar a fer créixer i consolidar les activitats econòmiques maresmenques de recent creació impulsades per persones joves menors de 35 anys.

El Programa, que és la primera vegada que s’executa al Maresme, s’estructura en 3 fases que s’aniran desenvolupant de manera simultània. La primera, que es durà a terme entre la segona quinzena d’abril i el mes de maig, inclou 25 hores de formació en gestió empresarial (gestió econòmica i financera, fiscalitat, màrqueting, transformació digital i habilitats directives).

La segona, que es perllongarà fins al mes de setembre, consistirà en un mentoratge especialitzat i individualitzat que ajudarà a millorar els diferents aspectes empresarials i competencials de cada activitat econòmica.

Finalment, les persones participants faran una estada de cap de setmana amb experts en l’àmbit de l’empresa que, mitjançant activitats i dinàmiques de grup, els permetran desenvolupar les seves habilitats directives i, a l’hora, establir sinèrgies i canals de cooperació professional.

Per asssegurar el màxim aprofitament, les places són limitades a 15 empreses que s’escolliran d’entre les interessades en funció de la projecció del negoci, la motivació de la persona emprenedora i la seva possible aportació al grup.

Les persones de menys de 35 anys que hagin posat en funcionament una activitat econòmica al Maresme en els darrers 3 anys i necessitin suport per consolidar el seu negoci ja es poden inscriure al Programa ” Enlairem el Nostre Projecte” emplenant aquest formulari:

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

 

Inscripició al Programa “Junts enlairem el nostre projecte”

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

El Maresme només registra una persona menys a les llistes d’atur

Poques novetats pel que fa a les dades de desocupació al Maresme. Segons mostra el Report d’Atur que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, durant el mes de febrer gairebé no es van registrar moviments a les oficines d’ocupació. El nombre total de persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades asecendeix a 21.258, només una menys que al gener.

La comparativa interanual, en canvi, mostra una tendència a la baixa. A la comarca hi ha 593 persones aturades menys que fa un any el que representa un descens interanual del 3,19%. Aquesta disminució es reflecteix en tots els sectors econòmics i només es detecta un increment de la desocupació entre les persones demandants de feina que, prèviament a la seva inscripció en les oficines d’ocupació, no han estat ocupades.

Pel que fa a grups d’edat, tant la comparativa intermensual com l’anual mostren que la desocupació al Maresme creix entre les persones més joves, encara que el gruix de l’atur a la comarca es concentra entre la franja d’edat dels 55 als 64 anys.

Una altra de les característiques que es manté és l’elevada feminització de la desocupació maresmenca. El 57,34% de les persones aturades són dones assolint una taxa de desocupació de l’11,36%, més de tres punts per sobre de la masculina (8,06%).

L’atur per municipis

En relació al mes passat, l’atur registrat ha baixat en 10 municipis, en uns altres 3 (Caldes d’Estrac, Tiana i Vilassar de Mar) s’ha mantingut i en els altres 17 ha augmentat. La comparativa interanual mostra un descens de l’atur en 19 municipis dels 30 municipis de la comarca, mentre que ha incrementat en la resta.

La taxa d’atur registral municipal es mou entre el 4,81% de Tiana i el 13,63% de Pineda de Mar. La mitjana comarcal se situa en el 9,75%.

Podeu ampliar aquesta informació, consultant el Report d’Atur del mes de febrer: