Cultura emprenedora a l’escola – cuEmE

El Servei d’Emprenedoria de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme participa des de l’any 2017 en el programa CuEmE, un projecte liderat per la Diputació de Barcelona.

Per una banda pretén despertar l’esperit emprenedor dels estudiants del Cicle Superior de Primària (5è i 6è de primària) i d’altra, fomentar i desenvolupar competències clau bàsiques pel bon desenvolupament personal, social i professional de l’alumnat, inculcant – entre altres coses – uns valors ètics i uns coneixements, actituds i capacitats realment necessaris per poder gestionar adequadament els seus projectes professionals i vitals.

La participació de l’Administració pública en el projecte és essencial, perquè facilita la relació de les escoles amb l’entorn i promou la implicació dels agents locals. En aquest sentit, la tasca del Consell Comarcal del Maresme com a entitat pública supramunicipal és la de donar cobertura a aquells municipis maresmencs que per la seva situació i recursos no compleixen els requisits mínims per poder-hi participar. El CCM es posa al servei de les escoles per coordinar i dinamitzar aquest programa, per tal que aquells municipis amb un màxim de 3 escoles de primària no quedin exclosos d’aquestes iniciatives i projectes tan interessants, nous i necessaris.

Aquest programa està totalment subvencionat per fons públics i no suposa cap cost pels centres educatius participants.

Podeu ampliar informació de l’edició CuEmE 2018-2019 al següent enllaç.

A l’edició del curs escolar 2019/2020 el Consell Comarcal del Maresme donarà cobertura a les escoles Sant Pau (Sant Pol de Mar), La Serreta (Alella) i Sinera (Arenys de Mar), amb un total de 119 alumnes.

CuEmE tancament

Si esteu interessats a participar, poseu-vos en contacte amb el Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme a través del següent correu electrònic: emprenedoria@ccmaresme.cat o bé per telèfon: 93.693.14.50.

Fòrum de joves emprenedors

Des de l’any 2014, el Servei d’Emprenedoria de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme celebra anualment el Fòrum de Joves Emprenedors del Maresme. Un gran acte on es reuneixen més de 700 estudiants de la comarca, principalment de Batxillerat i Cicles formatius, que al llarg d’un matí comparteixen ponències i xerrades vinculades al món de l’Emprenedoria. A més, s’organitza una taula rodona on joves emprenedors i emprenedores comparteixen en viu i en directe la seva experiència en la posada en marxa d’una idea de negoci.

L’acte està totalment subvencionat per fons públics i no suposa cap cost pels centres educatius participants.


UN TASTET D’EDICIONS ANTERIORS:

Tallers d’emprenedoria per a joves

El pas del món educatiu al laboral, i les diferents alternatives que aquest ofereix, sovint és un dels temes que més preocupa els joves que, encara que tinguin clar a què es volen dedicar, no acaben de trobar el camí a seguir per iniciar la seva trajectòria professional.

Davant d’aquesta constatació, el Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei d’Emprenedoria i amb la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut, va posar en marxa l’any 2010 els Tallers d’Emprenedoria per a Joves estudiants als centres educatius de la comarca, convertint-se en entitat pionera a l’hora d’apropar el món de l’Emprenedoria als joves estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius del Maresme.

Aquests Tallers d’Emprenedoria tenen 3 objectius específics:

* Motivar els joves estudiants a descobrir les seves aptituds i capacitats emprenedores

* Facilitar eines i recursos als joves per crear el seu propi negoci

* Sensibilitzar un col·lectiu que està vivint un entorn canviant

Professionals experts en matèria d’emprenedoria es desplacen als centres que ho sol·liciten i duen a terme el taller de dues hores de durada sobre la temàtica triada per cada centre educatiu, entre l’oferta de cursos que oferim:

* Generació d’idees

* Jo, persona emprenedora

* Passes a seguir per a crear la teva empresa

* Punts clau d’un projecte: Mètode Canvas

* Les TIC i les Xarxes socials 

Durant aquests 10 anys d’existència, els Tallers d’Emprenedoria han anat evolucionant per adaptar-se a les necessitats de l’entorn immediat. Actualment oferim també els tallers als joves de 3r i 4t d’ESO que estudien l’assignatura optativa d’Economia de l’empresa.

Aquest projecte està totalment subvencionat per fons públics i no suposa cap cost pels centres educatius participants.

Si esteu interessats a participar-hi, poseu-vos en contacte amb el Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme a través del següent correu electrònic: emprenedoria@ccmaresme.cat o bé per telèfon: 93.693.14.50.

Sóc autònom/a: com afronto la gestió del meu negoci en temps de Covid-19?

En els últims mesos estem sent receptors d’una gran quantitat de normatives i mesures que afecten a la gestió del treball autònom a causa de la Covid-19.

De tots els aspectes que regulen aquestes lleis, hi ha alguns que poden passar desapercebuts o que, fins i tot, poden quedar eclipsats per altres grans titulars però que, no obstant això, són aspectes que si no es coneixen no poden arribar a gaudir-se o a evitar-se. Aquesta formació tracta d’abordar aquestes qüestions per a què la persona autònoma estigui informada per endavant i, arribat el cas, sàpiga com actuar. També s’informarà de les utilitats dels sistemes d’identificació digital com una solució per a realitzar totes les tramitacions en la gestió del negoci.

A més la informació que es facilitarà durant les sessions estarà totalment actualitzada, incloent les novetats legislatives que es produeixin fins a la data d’impartició.


dates

8, 9, 11 i 12 de juny de 2020

lloc

Online

horari

8 i 9 de juny. de 15:30h a 18:00h

11 de juny: de 15:30h a 17:30h

12 de juny: de 10:00h a 12:00h

preu

18 euros

durada

9 hores

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

27 nous ERTOS al Maresme, el 74% per causa major

ertos maresme

El Maresme ha comptabilitzat 27 nous expedients de regulació de treball temporal (ERTO) durant la darrera setmana, 20 dels quals han estat per causa major. Segons la informació publicada per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el total d’expedients presentats al Maresme fins a 19 de maig ascendeix a 5.191 i afecta a 30.744 persones treballadores.

El ritme de presentació d’expedients de regulació temporal de treball a la comarca s’ha alentit seguint un comportament similar al comptabilitzat a nivell provincial i català.

El 5,33% dels ERTOS presentats a Catalunya són d’empreses maresmenques

Les darreres dades disponibles indiquen que el 95,7% dels expedients presentats per empreses amb seu social en algun dels 30 municipis de la comarca són per causa major, un percentatge superior a la mitjana catalana que se situa en el 93,69%.

Del total d’expedients presentats en territori català, el 5,33% són d’empreses amb seu social al Maresme.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l‘Informe sobre l’evolució dels ERTOS al Maresme fins a 19 de maig

Potencia el teu negoci a Internet i a les xarxes socials.

Us heu preguntat mai la importància de tenir presència a Internet i a les xarxes socials quan ets un petit negoci local i els recursos econòmics i el temps no et sobren?


La Crisi del Covid-19 ens obliga a reinventar els nostres negocis i a fer-los visibles a través de les xarxes socials. Tots els negocis que vulguin créixer haurien de desenvolupar la seva presència online. En aquest curs aprendreu les eines necessàries per a potenciar el vostre negoci en el món digital i com treure-li el màxim profit.

dates

25, 26, 27 i 28 de maig de 2020

lloc

Online

horari

de 16:00h a 18:00h

preu

16 euros

durada

8 hores

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data

Assessora’t

DADES PERSONALS

//

ADREÇA I LOCALITAT

DADES LABORALS I DE FORMACIÓ

per a les situacions d'atur, cal especificar la data d'inscripció al SOC. Sense aquesta informació no podem cursar la seva sol·licitud

//

SERVEI SOL·LICITAT

La protecció de dades en les relacions comercials online

Internet ja era la base de molts negocis en les relacions amb els seus clients. Aquest sistema s’ha incrementat arrel de la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 i, tot indica, que en el futur més immediat continuarà creixent.

En aquest curs que organitza el Servei d’emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme facilitem informació sobre el tractament de les dades personals que recull l’empresa. Quines eines es poden utilitzar i quines mesures de seguretat s’han de prendre des del moment que es recullen fins que es cancel·len

dates

19 i 21 de maig de 2020

lloc

Online (Meet de Google)

horari

de 16:00h a 18:00h

preu

8 euros

durada

4 hores

Foment de la cultura emprenedora

Programes i actuacions específics en l’àmbit de l’emprenedoria per fomentar la cultura emprenedora a joves estudiants de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris i post universitaris mitjançant tallers formatius, un Fòrum de Joves Emprenedors, un Programa de Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) i concursos participatius.

qui pot utilitzar el servei

Escoles: Instituts i escoles de secundària i primària del Maresme (segons el programa o l’actuació)

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

TALLERS D’EMPRENEDORIA PER A JOVES

Cada curs s’ofereix als centres docents un catàlegs de tallers per realitzar a classe i s’especifica la forma de sol·licitud.

FÒRUM DE JOVES EMPRENEDORS

Sessió anual que s’ofereix als centres docents del Maresme on diferents persones vinculades amb el món de l’emprenedoria ofereixen píndoles formatives amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria jove. Quan surt la convocatòria s’activen les inscripcions que tenen dues modalitats: grupals i individuals.

PROGRAMA CUEME

El programa fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat.

Per a més informació: emprenedoria@ccmaresme.cat

                                                                                                                                                                                                                                           

cost per al destinatari

Tots aquests projectes estan subvencionats

Servei itinerant d’emprenedoria

Suport i orientació en les tasques d’assessorament a persones emprenedores i empreses d’aquells ajuntaments que ho sol·licitin, així com vetllar pel creixement i la consolidació d’empreses, suport en la dinamització de diferents activitats en matèria de creació d’empresa i donar suport estratègic i de planificació per a la dinamització dels diferents espais d’allotjament empresarial que pugui tenir el municipi.

qui pot utilitzar el servei

Els ajuntaments: Municipis amb necessitat d’acompanyament/dinamització del servei local d’emprenedoria

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Enviant formulari de sol·licitud del servei a través del web del CCM i adjuntant  un Pla de Treball a dur a terme, així coml’Acord de sol·licitud per part de la Junta de Govern Local.

Calcular un termini d’entre un i dos mesos per a la seva tramitació i posada en marxa.

Possibilitat d’addenda del conveni a sol·licitar en un termini màxim de dos mesos abans de la data de finalització del conveni i de la mateixa manera que s’ha tramitat la sol·licitud.

cost per al destinatari

Segons Ordenança núm.5 «Reguladora del preu públic per la dedicació de personal del Consell Comarcal del Maresme a l’assistència tècnica i formativa”, publicada en el BOPB al gener de 2019, en l’article 3, punt 1. marca el preu públic d’assistència tècnica d’un tècnic mig (grup A2) a 35,00 euros/hora.