Qui sóc i com sóc

Objectius:

Conèixer els trets propis que ens defineixen.

Conscienciar vers les pròpies capacitats i limitacions i conèixer quines són factibles de desenvolupament i canvi. Promoure l’actitud de respecte i tolerància cap als altres.

Promoure l’actitud de respecte i tolerància cap als altres.

Continguts:

Conèixer-se a sí mateix.

Capacitats i limitacions.

Sentiments.

Respecte als altres.

Material emprat:

“Comunicación intercultural” (Ruth Vilà, 2007).


Metodologia:

Pregunta oberta: “Ens coneixem?”

Pregunta del dinamitzador a alumnes en concret: “Qui ets?”

Reflexionar sobre qui som en realitat (molt més que un nom).

Dinàmica grupal: surt un alumne (es decideix prèviament qui amb la persona referent del grup) i la resta del grup opinen dient què no els agrada d’ell/a.

Preguntar a l’alumne escollit: “Com t’has sentit?”; “Coneixies aquestes coses que no agraden d’ell/a?”; “Creus que hi ha alguna cosa a modificar o corregir de la seva actitud amb els teus companys?”

Demanar a la resta del grup que opinin sobre el mateix alumne dient què els agrada d’ell/a.

Tornem a fer les mateixes preguntes que al punt 5.

Posar en comú aquesta experiència i parlar dels sentiments de l’alumne escollit per a la dinàmica.

Lectura per part de dos alumnes de la “Carta intercultural”, del llibre “Comunicación intercultural”.

Valorar les diferents maneres de veure, sentir i actuar.

Avaluació dels aprenentatges de les sessions passades a partir de preguntes obertes (“penso que …”).

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.

Habilitats de comunicació

Objectius:

Reconèixer en un mateix formes de comunicació verbal i no verbal.

Conèixer tècniques per millorar la comunicació verbal i no verbal.

Millorar la capacitat de diàleg.

Continguts:

Conductes verbals: les paraules, el to, la fluïdesa, el ritme, la velocitat, etc.

Conductes no verbals: l’expressió facial, la mirada, no mirar l’interlocutor mentre hi parlem, somriure o no, el moment, la gesticulació, la postura del nostre cos, etc.

La capacitat de diàleg.

L’alfabet del moviment: mans, braços i cara.

Material emprat:

CD del llibre “Contes per pensar” (Jorge Bucay, 2006).


Metodologia:

Definir breument la comunicació verbal i no verbal.

Dinàmica grupal: Surten 2 alumnes; un fa de director de banc i l’altre de client, on els rols són demanar i no rebre amb bones paraules. La resta del grup es fixa en els detalls (com es diuen les coses, com es saluden, el to de veu, la postura, etc.). Hi ha una varietat que és fer la mateixa dinàmica però seguint les instruccions donades pel dinamitzador en relació a la seva manera de fer i de comunicar durant la dinàmica.

Posta en comú: preguntar quin dels dos personatges els ha agradat més i enumerar quines coses han de canviar. Reflexionar com podem millorar la nostra comunicació.

Explicar l’escolta activa: què és i la importància de tenir-la en compte.

El grup posa exemples dels missatges que comencin per la paraula “Tu”.

Reflexionar sobre la correcció de codis que empren en la comunicació, modificant els missatges que comencen amb “Tu” per “Jo”.

Escoltar 3 contes del CD “Contes per pensar” i després preguntar per cada conte: “Què us ha semblat?”; “De què parla?”; Quin és l’objectiu del conte?”, etc.

Dinàmica “Prova d’atenció: com seguir instruccions sense fer cas”: cada alumne respon un qüestionari seguint les instruccions del dinamitzador.

Reflexionar sobre la nostra forma de comunicar i l’escolta activa.

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.
 • Reproductor de CD

Els conflictes i la seva resolució

Objectius:

Aprendre a afrontar els conflictes.

Disminuir el sentiment de menyspreu i rebuig cap als altres.

Continguts:

El conflicte: què és, característiques i causes que el generen.

Factors positius i negatius derivats del conflicte

Estratègies de resolució dels conflictes.

Material emprat:

Llibre “Cómo podemos educar en valores: métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias” (José Ángel Paniego, 2002).

“Historia de la naranja” (autor desconegut).


Metodologia:

Pregunta oberta: Què enteneu per conflicte?

Pregunta oberta: Què us suggereix aquest dibuix? (imatge del llibre “Cómo podemos educar en valores: métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias”).

Explicació què és un conflicte.

Dinàmica “Historia de la naranja”: tres o quatre alumnes llegeixen el conte i la resta atenen.

Preguntar sobre la història: què ha fallat?; qui té raó? per què?, etc.

Reflexionar sobre la comunicació relacionat amb la història narrada.

Dibuixar a la pissarra una muntanya que reflecteix una baralla simbòlica. Exposem a dalt el conflicte i a baix els interessos ocults.

Pregunta oberta: Què us suggereix aquest dibuix?

Aprofundir en la comunicació, tractant la diferència entre sentir i escoltar.

El dinamitzador exposa un exemple de conflicte (que hi ha hagut a l’aula o no) i dos alumnes expliquen com actuar davant d’aquest conflicte.

Posta en comú on els alumnes exposen altres possibles solucions.

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.

Els prejudicis i els estereotips

Objectius:

Millorar la seva actitud en la participació.

Fomentar la tolerància cap als altres i evitar la discriminació.

Continguts:

Prejudici, estereotip i discriminació: significat i relació entre aquests conceptes.

Origen dels prejudicis.

L’escala de valors, des del sentir, el pensar i l’actuar.

Material emprat:

Llibre “Cómo podemos educar en valores: métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias” (José Ángel Paniego, 2002).

Llibre “Zoom” (Istvan Banyai, 1995).

Fotografies i imatges que ens suggereixin un prejudici (material que anem variant).

Text “Cançó de la tolerància” (autor desconegut).

Metodologia:

Pregunta oberta (diverses opcions; exemples): “Per què jutgem?”, “Per què es donen els prejudicis?”, “De qui aprenem els prejudicis?”

Explicació dels components que té un prejudici.

Exposició d’exemples de tipus de persona que veiem pel carrer, tenint en compte diferents maneres de vestir, d’actuar, etc. i relacionar-los amb els prejudicis.

Exposició d’un dibuix per explicar la part associativa i l’executiva d’un prejudici.

Dinàmica grupal: els alumnes manifesten verbalment els seus valors importants; el dinamitzador també ho fa. S’escriuen a la pissarra i es comparen.

Reflexionar en la importància de respectar l’escala de valors de l’altre.

Anar passant les pàgines del llibre Zoom fent la pregunta “Què veus?” i recollint la pluja de idees a través de les respostes.

Reflexionar sobre què volem veure i què veiem en realitat.

Exposició de fotografies i imatges que enganxem a la pissarra i pregunta oberta “Què creiem que esteu veient en aquestes imatges?”.

Reflexionar en base a les respostes sobre les diferents maneres de veure, sentir i actuar en altres escenaris humans.

Lectura per part dels alumnes de la “Cançó de la tolerància”.

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.

Autocurs per un ús no sexista i inclusiu del llenguatge

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat la Guia per un ús inclusiu i no sexista del llenguatge amb l’objectiu d’adaptar les formes de comunicació de l’administració a la realitat de la societat. El document aborda els canvis que cal introduir a la documentació escrita, gràfica i audiovisual per eliminar la presència de manifestacions androcèntriques del llenguatge.

Aquest autocurs, que es realitzarà en format online entre el 2 i el 19 de novembre, donarà les pautes a seguir per:

 • Detectar el sexisme i la no inclusió en l’ús que fem del llenguatge
 • Adquirir eines i recursos per revisar tota la documentació que generem
 • Garantir que tot el material que es produeixi estigui eleborat amb un llenguatge inclusiu i no sexista

La formació va adreçada al personal i càrrecs electes del Consell Comarcal i dels ajuntaments del Maresme

ESTRUCTURA I CONTINGUTS DEL CURS:

Bloc 1: marc teòric i legal

 • Què vol dir comunicar des d’una perspectiva de gènere i interseccional
 • Quin ús fem del llenguatge quan parlem de les persones: homes, dones i persones no
  binàries?
 • Tenim en compte a les dones en tota la seva diversitat (d’origen migrant, de classe baixa, no
  heteronormatives, amb aspecte físic no normatiu, etc.?)
 • Com presentem les persones d’origen migrant en general quan en parlem?

Bloc 2: ús no sexista i inclusiu del llenguatge

 • En què consisteix un ús sexista i no inclusiu del llenguatge?

 Construcció de les oracions

 Tria del vocabulari

 • Eines i recursos per corregir la desigualtat i la discriminació en el llenguatge

Bloc 3: comunicar en igualtat entre les persones

 • Com podem fer una comunicació en igualtat?
 • Quina imatge donem de la dona en els materials gràfics i audiovisuals que produïm?
 • Com hem de comunicar en igualtat entre totes les persones, en tota la seva diversitat?

METODOLOGIA

Aquesta formació es pot dur a terme a través del mòbil (App Snackson) o ordinador en la pàgina web www.snackson.com.

La persona inscrita rebrà un correu electrònic previ a la data d’inici de la formació amb un enllaç per activar el seu compte. Haurà d’establir una contrasenya i posteriorment descarregar i accedir al curs amb el seu email i contrasenya.

Els continguts consten de material didàctic en petites píndoles que es van alliberant de forma diària en els dispositius mòbils de cada persona participant. Aquest material es presenta en esquemes, text i vídeos de curta durada. Si la persona usuària té activades les notificacions en el seu telèfon, se l’informarà mitjançant una notificació push en el moment que hi hagi nou contingut disponible.

Per a una adequada comprensió i assimilació dels continguts que componen el curs és convenient que l’alumne/a dediqui temps diàriament, realitzant d’aquesta forma un seguiment de la formació adequada, la qual cosa li permetrà un major aprofitament.

INSCRIPCIÓ

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Valoració del Programa de la Diversitat

Persona referent del grup

VALORACIÓ

Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"
Valoreu del 0 al 5 tenint en compte que 0 equival a "gens adequat" i 5 a "molt adequat"

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Sol.licitud d’accions del Programa de la Diversitat

PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD

DADES DEL GRUP/S ALS QUE S'ADREÇA EL PROGRAMA

Cal especificar la persona responsable de cada grup

RECURS SOL·LICITAT

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Col·loqui: Assetjament sexual i/o per raó de sexe a la feina

Després del període estival, el Consell Comarcal reactiva el cicle mensual de xerrades amb entitats de dones del Maresme. Aquest mes de setembre, coincidint amb el retorn a la feina, s’abordarà l’assetjament sexual i/o per raó de sexe a l’entorn laboral.

La xerrada, que es fa en col·laboració amb FAGEM (Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme), abordarà amb dades la violència contra les dones, les causes de l’assetjament sexual, les diferències de victimització homes-dones, els rols i la segregació ocupacional, les diferències entre assetjament sexual i per raó de sexe, l’assetjament sexual a l’hostaleria, la violència sexual a l’esport i els protocols per a l’abordatge de l’assetjament sexual.

La sessió es farà en format online el dijous 30 de setembre a les 19h amb el següent programa:

 • Benvinguda a càrrec de Meritxell Romero, consellera d’Equitat i Acció Social del Consell Comarcal del Maresme
 • Xerrada a càrrec de Sílvia Tosca, Agent d’Igualtat de FAGEM
 • Espai de participació de les persones assistents.

Per assistir-hi, cal inscripció prèvia.

INSCRIPCIONS:

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Trobada virtual de joves per avançar en l’elaboració del Protocol de violències masclistes i LGTBIQfòbiques en espais públics i d’oci

El Consell Comarcal ha convocat una trobada virtual de joves del Maresme per avançar en l’elaboració del Protocol Comarcal per l’Abordatge de les Violències Masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci. El document, que es presentarà a finals d’aquest any, vol ser una eina perquè professionals i entitats maresmenques puguin treballar perquè tothom pugui gaudir d’unes festes lliures de violències sexistes.

La trobada que es farà el proper 23 de setembre a les 17:30h a través de la plataforma zoom vol ser un espai obert de participació que complementarà l’enquesta feta els mesos de juny i juliol per conèixer la visió de les persones d’entre 12 i 29 anys sobre les agressions sexuals en espais públics i d’oci.

Les persones interessades a participar poden accedir a la reunió amb AQUEST ENLLAÇ

El Impulsat pels departaments de Joventut i Equitat del Consell Comarcal del Maresme, el Protocol s’està treballant pluridisciplinarment i compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i l’acompanyament tècnic del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS).

El Consell Comarcal ofereix formació a dones que vulguin enfortir el seu projecte empresarial

El Consell Comarcal del Maresme començarà el proper 23 de setembre el programa “Fes créixer el teu projecte en clau femenina” amb l’objectiu de promoure la incorporació de les dones al món de l’empresa i ajudar-les a aconseguir l’éxit del seu negoci.

Aquest projecte s’adreça a dones que hagin muntat una activitat econòmica recentment o estiguin en una fase avançada de definició del negoci amb el pla d’empresa ja elaborat. A l’hora d’escollir les participants es valorarà la viabilitat del projecte, el seu potencial creixement i el foment de l’ocupació. També es tindrà en compte la motivació de la persona emprenedora.

Les participants rebran, durant 3 mesos, 40 hores de formació gratuïta i eines que les ajudaran a optimitzar el projecte, enfortir la marca personal i treure rendiment al talent femení desenvolupant la millor versió personal i professional.

Les sessions es faran en format online els dijous de 10:00h a 13:00h.

El programa s’estructura en 3 mòduls. El primer gira a l’entorn de l’essència de la dona emprenedora; el segon incorpora diferents qüestions a tenir en compte sobre el disseny del valor del projecte i el tercer està dedicat a la comunicació integral.

Podeu veure el detall de les sessions en aquest PROGRAMA

Les persones interessades a participar cal que facin la inscripció el més ràpid possible tota vegada que les places són limitades.

INSCRIPCIONS TANCADES!