#OrgullMaresme 2024: Activitats programades per ajuntaments i entitats

En aquest espai anirem penjant totes les activitats que programen els ajuntaments i les entitats del Maresme per celebrar l’edició 2024 del Dia de l’Orgull.

Des del Consell Comarcal del Maresme us animem a participar-hi i promocionar totes les activitats a les xarxes amb el hastag:

#OrgullMaresme

Activitats organitzades a la Comarca

17 de maig: Dia Internacional contra la LGTBIfòbia

Manifest amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia 2024

Elaborat pel Departament d’Igualtat i Feminismes i la Comissió de Coordinació del Consell Nacional LGBTI de Catalunya

Com cada 17 de maig, commemorem el Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia, coincidint amb la data en què, ara fa trenta-quatre anys, l’Organització Mundial de la Salut va retirar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Aquest fet va suposar que l’orientació sexual de les persones deixés d’estar patologitzada i esdevingués una fita en la lluita contra els estigmes, els prejudicis i les violències exercides contra les dones lesbianes, bisexuals i trans* els homes gais, bisexuals i trans*, les persones no-binàries i queer, i totes les persones que vivim en els marges de la norma heteropatriarcal. Malauradament, en molts països del món l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere de les persones continua sent criminalitzada i castigada amb penes de presó, tortures o, fins i tot, amb la mort, i en altres indrets és perseguida socialment.

És evident que durant els darrers anys hem fet passos endavant en l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure de discriminacions. Malgrat tot, l’LGBTI-fòbia continua present en molts àmbits de la societat catalana i atempta contra els drets de les persones LGBTI, especialment els de les persones trans*. També assistim a una presència creixent dels discursos d’odi, alimentats per l’extrema dreta i els grups ultraconservadors i antigènere, que tenen com a objectiu abolir els drets i les llibertats assolits al llarg dels anys, gràcies a les lluites i mobilitzacions del moviment associatiu LGBTI+.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats del col·lectiu LGBTI+ s’adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d’injustícia i de violència envers les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, de forma reactiva, però també i més profundament de forma preventiva.

Per això, des del Consell Nacional LGBTI demanem que la societat civil i els poders públics treballem de manera conjunta per impulsar el marc normatiu en matèria LGBTI+ del nostre país, que és ampli i afecta els diferents àmbits socials, per avançar en aspectes com ara:

― La modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, per tal d’actualitzar-ne els continguts i adaptar-la als reptes actuals.

― L’aprovació de la Llei integral de reconeixmenent del dret a la identitat i expressió de gènere, la llei trans* catalana, que té com a objectiu enfortir els drets de les persones trans*.

― La millora de l’accés de les dones lesbianes i bisexuals i dels homes trans* a les tècniques de reproducció assistida en la salut pública.

― La garantia del compliment del nou decret d’educació, en el qual s’exigeix la incorporació de la perspectiva de gènere i LGBTI en el currículum català de totes les etapes i, per tant, esdevé una mesura important de prevenció de violències i discriminacions futures.

― El treball continuat per facilitar el desplegament de polítiques públiques amb una perspectiva LGBTI de caràcter interseccional a partir d’un treball conjunt interdepartamental.

Perquè, a mesura que les normatives d’igualtat es fan efectives, s’ofereixen recursos i es posen en marxa serveis especialitzats per denunciar qualsevol vulneració dels drets, augmenta la consciència col·lectiva sobre l’opressió que patim per qüestions de gènere, milloren les nostres vides i afloren situacions de discriminació i violència que abans quedaven invisibilitzades i, per tant, impunes.

Amb motiu d’aquesta jornada condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d’hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, trans*, intersexuals i queer; apostem pel reconeixement de la diversitat i l’equitat entre totes les persones en una societat democràtica i plural, i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius, i a tota la societat civil per erradicar qualsevol mena de discriminació i violència i la seva prevenció profunda per defensar uns drets que s’han d’exercir i garantir de manera col·lectiva.

Autocurs: Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Edició tancada. Nova convocatòria setembre 2024

Programa

Les violències masclistes atempten contra els drets fonamentals de les persones i, molt especialment, de les dones i dels subjectes amb identitats de gènere i opcions sexuals no normatives. L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’identitat de gènere, d’orientació sexual o expressió de gènere són manifestacions greus i persistents de les violències masclistes i, juntament amb d’altres discriminacions en relació a l’edat, l’origen o procedència, la pertinença ètnica o la diversitat funcional, vulneren el drets a la vida, a la llibertat, a la dignitat, a la integritat física i moral, a la salut, a l’autonomia sexual i al treball, entre d’altres.

El Consell Comarcal del Maresme i la majoria d’ajuntaments han aprovat un protocol d’intervenció contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere.

El protocol de prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament és una eina concreta que, d’una banda, estableix mesures preventives per tal d’evitar qualsevol situació d’assetjament al loc de feina i que, d’altra, proporciona un procediment que facilita la identificació de pràctiques precursores o constitutives d’assetjament, per tal de poder abordar-les de forma immediata i efectiva, garantint la reparació de la persona o persones que les han patides.

Microcurs

Aquest curs s’adreça al personal del Consell Comarcal del Maresme i als ajuntaments de la comarca. Inclou l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament laboral.

Objectius:

– Sensibilitzar sobre les violències masclistes en l’àmbit laboral

– Oferir eines per fer front a l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral.

Dades del curs

TítolAssetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
DescripcióL’assetjament laboral i sexual en el treball afecta a prop d’un 15% de les persones treballadores i repercuteix tant en la persona que ho pateix com en el clima laboral de les empreses. En aquest microcurs explicarem les diferències entre assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. També veurem les seves conseqüències, algunes pistes per detectar conductes que puguin constituir assetjament i pautes d’actuació. Aquest microcurs s’ha realitzat en col·laboració amb Laia Papiol i Bartolí, politòloga, especialista en polítiques públiques amb perspectiva de gènere i Anna Sellarès i Cirach, sociòloga especialista en desigualtats i polítiques socials.  
ObjectiuIdentificar l’assetjament laboral (assetjament psicològic).
Reconèixer l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball.
ContingutsAssetjament Assetjament laboral o mobbing
Causes de l’assetjament laboral
Els grups de poder intern
Variables que poden originar l’assetjament laboral
Etapes de l’assetjament laboral
Víctimes de l’assetjament laboral
Conductes que permeten determinar l’assetjament laboral
Assetjament subtil
Entre l’assetjament i l’abús
Efectes en les víctimes
Què pot fer l’empresa?
Què cal fer en cas d’assetjament laboral?
Assetjament sexual
Assetjament per raó de sexe
Elements bàsics de l’assetjament
Assetjament ambiental
L’assetjament condicionat
Grups d’atenció especial
Conductes d’assetjament més habituals
Seqüència d’un assetjament sexual
Recomanacions per prevenir i actuar davant l’assetjament sexual
La responsabilitat de les empreses
Desigualtat de gènere Conseqüències de l’assetjament sexual a la feina
Què poden fer les empreses?
La llei i el procediment de prevenció
Passos que cal seguir després de detectar una situació d’assetjament sexual
Estudi de l’Agència Europea de Drets Fonamentals
Nombre de continguts72
Hores2 hores (tot i que el curs es pot fer en menys o més temps si així es desitja)
MetodologiaAquesta formació es realitzarà a través del mòbil a través l’App Snackson o a través de l’ordinador en la pàgina web www.snackson.com. La persona inscrita rebrà un correu electrònic previ a la data d’inici de la formació amb un enllaç per activar el seu compte. Haurà d’establir una contrasenya i posteriorment descarregar i accedir al curs amb el seu email i contrasenya. Els continguts consten de material didàctic en petites píndoles que es van alliberant de forma diària en els dispositius mòbils de cada persona participant. Aquest material es presenta en esquemes, text i vídeos de curta durada. Si la persona usuària té activades les notificacions en el seu telèfon, se l’informarà mitjançant una notificació push al moment que hi hagi nou contingut disponible. Per a una adequada comprensió i assimilació dels continguts que componen el curs és convenient que l’alumne/a dediqui temps diàriament, realitzant d’aquesta forma un seguiment de la formació adequada, la qual cosa li permetrà un major aprofitament.
AvaluacióLa persona que realitzi el curs haurà de completar un mínim del 80% del curs. Durant el curs es realitza una avaluació continuada en forma de preguntes de consolidació de tipus test.

Autocurs per un ús no sexista i inclusiu del llenguatge

Edició tancada. Nova convocatòria setembre 2024

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat la Guia per un ús inclusiu i no sexista del llenguatge amb l’objectiu d’adaptar les formes de comunicació de l’administració a la realitat de la societat. El document aborda els canvis que cal introduir a la documentació escrita, gràfica i audiovisual per eliminar la presència de manifestacions androcèntriques del llenguatge.

Aquest autocurs, que es realitzarà en format online i hi podreu accedir del 13 de maig al 5 de juliol, donarà les pautes a seguir per:

 • Detectar el sexisme i la no inclusió en l’ús que fem del llenguatge
 • Adquirir eines i recursos per revisar tota la documentació que generem
 • Garantir que tot el material que es produeixi estigui eleborat amb un llenguatge inclusiu i no sexista

La formació va adreçada al personal i càrrecs electes del Consell Comarcal i dels ajuntaments del Maresme, així com personal d’entitats i organismes de la comarca

ESTRUCTURA I CONTINGUTS DEL CURS:

Bloc 1: marc teòric i legal

 • Què vol dir comunicar des d’una perspectiva de gènere i interseccional
 • Quin ús fem del llenguatge quan parlem de les persones: homes, dones i persones no
  binàries?
 • Tenim en compte a les dones en tota la seva diversitat (d’origen migrant, de classe baixa, no
  heteronormatives, amb aspecte físic no normatiu, etc.?)
 • Com presentem les persones d’origen migrant en general quan en parlem?

Bloc 2: ús no sexista i inclusiu del llenguatge

 • En què consisteix un ús sexista i no inclusiu del llenguatge?

 Construcció de les oracions

 Tria del vocabulari

 • Eines i recursos per corregir la desigualtat i la discriminació en el llenguatge

Bloc 3: comunicar en igualtat entre les persones

 • Com podem fer una comunicació en igualtat?
 • Quina imatge donem de la dona en els materials gràfics i audiovisuals que produïm?
 • Com hem de comunicar en igualtat entre totes les persones, en tota la seva diversitat?

METODOLOGIA

Aquesta formació es pot dur a terme a través del mòbil (App Snackson) o ordinador en la pàgina web www.snackson.com.

La persona inscrita rebrà un correu electrònic amb un enllaç per activar el seu compte (uns dies després d’haver realitzat la inscripció) . Haurà d’establir una contrasenya i posteriorment descarregar i accedir al curs amb el seu email i contrasenya.

Els continguts consten de material didàctic en petites píndoles que es van alliberant de forma diària en els dispositius mòbils de cada persona participant. Aquest material es presenta en esquemes, text i vídeos de curta durada. Si la persona usuària té activades les notificacions en el seu telèfon, se l’informarà mitjançant una notificació push en el moment que hi hagi nou contingut disponible.

Per a una adequada comprensió i assimilació dels continguts que componen el curs és convenient que l’alumne/a dediqui temps diàriament, realitzant d’aquesta forma un seguiment de la formació adequada, la qual cosa li permetrà un major aprofitament.

** La persona que s’hi inscrigui i no realitzi el curs no el podrà cursar en properes edicions.

Trobada dels SIADs del Maresme

Els SIAD de la comarca del Maresme realitzen una trobada per renovar els vincles i el treball en xarxa.

La Trobada està dirigida a tots els equips tècnics dels SIADs i punts d’atenció de la comarca

 • Benvinguda càrrec de Laura Martínez Portell, alcaldessa de Vilassar de Mar

 • Presentació i debat sobre l’estat actual dels SIADs de la comarca

 • Pausa-cafè

 • Presentació breu del Protocol Comarcal d’Abordatge amb diligència deguda de les Violències Masclistes

 • El model d’atenció del SIAD

 • Estat dels serveis i recursos de la comarca

 • Cloenda

Programació de cursos d’acollida al Maresme

El Consell Comarcal del Maresme, amb el finançament del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, ha programat per al primer semestre de l’any 6 cursos d’acollida presencials i 1 telemàtic.

Per aconseguir el certificat de primera acollida, s’ha d’acreditar haver cursat 3 mòduls: A (coneixements lingüístics), B (coneixements del món laboral) i C (coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic).

La programació del primer semestre de 2024 inclou formació dels mòduls B i C.

Les persones interessades ja poden tramitar les inscripcions enviant un correu a: servei.acollida@ccmaresme.cat o trucant al telèfon 93 741 16 16 (ext. 413). També es pot trucar o enviar WhatsApp als següents telèfons:

Tel. 673 352 549 per als mòduls C de Calella i B de Tordera

Tel. 677 782 442 per al mòdul C d’Arenys de Mar, mòdul B de Calella i mòdul C telemàtic

Tel 672 658 270 per al mòdul C de Montgat i mòdul C telemàtic

PROGRAMACIÓ

CURSOS DEL MÒDUL C (presencials)

El mòdul C d’acollida incorpora continguts de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic:

 1. Els trets fonamentals geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics de Catalunya.
 2. Els serveis públics i els drets i deures.
 3. El sistema polític i administratiu.
 4. Associacionisme i participació ciutadana.
 5. Drets i deures fonamentals.

CALENDARI CURSOS PRESENCIALS

ARENYS DE MAR: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 d’abril

Horari: de 10h a 12h

Lloc: Centre Cultural Calisay (sala noble). Riera del Pare Fita, 31 – Arenys de Mar

CALELLA: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 d’abril

Horari: 17.30h – 19.30h

Lloc: Fàbrica Llobet-Guri (aula 5 àrea d’Educació, primer pis; entrada per C/ Sant Jaume, 339 – Calella)

MONTGAT: 6, 8, 13, 15, 22, 27 i 29 de maig i 3 de juny

Horari: 18h – 20h

Lloc: Centre de Formació d’Adults Timó (Camí Vell a Tiana, 62- Montgat)

CALENDARI CURS TELEMÀTIC MÒDUL C

Dies: 8, 15, 22, 24 i 29 d’abril

Horari: 17:30 a 18:30 o 19h. Els dies 8, 15, 22, 24 i 29 d’abril es farà una sessió telemàtica (3 dies de 1,5 h i dos dies de 1h) i la resta d’hores del curs (9,5h) es completen amb exercicis entre sessions que computaran en hores.


CURSOS DEL MÒDUL B (presencials)

Aquest mòdul se centra en els coneixements laborals i inclou les següents matèries :

 1. Conceptes bàsics de la normativa sociolaboral.
 2. Drets i deures laborals i sistema bàsic de contractació.
 3. Informació sindical: representació legal, afiliació i negociació col·lectiva.
 4. Mercat de treball i recerca d’ocupació.

CALENDARI

 • ARENYS DE MAR: 6, 8, 13, 15, 22, 27 i 29 de maig i 3 de juny

Horari: de 10h a 12h

Lloc: Centre Cultural Calisay (sala noble). Riera del Pare Fita, 31 – Arenys de Mar

 • TORDERA: 6, 8, 13, 15, 22, 27 i 29 de maig i 3 de juny

Horari: de 18h a 20h

Lloc: Antic Hospital de Pobres (C/ Sant Antoni, 7 – Tordera)

 • CALELLA: 6, 8, 13, 15, 22, 27 i 29 de maig i 3 de juny

Horari: de 17.30h a 19.30h

Lloc: Fàbrica Llobet-Guri (aula 5 àrea d’Educació, primer pis; entrada per C/ Sant Jaume, 339 – Calella)

Activitats al Maresme contra la violència envers les dones

Activitats organitzades al Maresme

Els municipis del Maresme programen activitats a l’entorn del Dia Internacional contra les violències envers les dones. Recollim en aquest espai la programació que ens han fet arribar ajuntaments i entitats.

Xerrada: “Violències sexuals, marc teòric i model d’abordatge”

A càrrec de Violeta Garcia Gago, psicòloga de l’Associació AADAS