Augmenta la sinistralitat laboral al Maresme durant el tercer trimestre de l’any

L’índex de sinistralitat de la comarca és superior al provincial i al català

 

L’informe de sinistralitat laboral que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal constata que durant el tercer trimestre de 2012 ha augmentat la sinistralitat laboral al Maresme. En concret s’han registrat un 11,09% més d’accidents a la feina que durant el trimestre anterior. Tot i això, la comparativa interanual reflecteix que s’han produït menys sinistres laborals a la comarca que durant el mateix període de 2011.

En total, entre els mesos de juliol, agost i setembre s’han comptabilitzat 701 accidents en el lloc de treball. Gairebé el 66% dels quals han afectat a homes (462). Les dones n’han patit 239. Aquesta xifra global indica un augment de l’11,09% respecte als mesos d’abril, maig i juny (70 accidents més), i un descens de l’11,38% respecte al mateix període de 2011 (90 menys).

Aquest repunt dels accidents a la feina en la comparativa trimestral deriva de l’increment de la sinistralitat en els sectors de la construcció (+18,28%) i dels serveis (+16,41%). En canvi, a l’agricultura s’ha registrat un descens del 22,22% i a la indústria una reducció del 5,38%.

La dada positiva és que no s’ha hagut de lamentar cap víctima personal i que el 99% dels accidentats han estat de pronòstic lleu.

Si s’analitzen les dades agafant l’índex d’incidència (metodologia que posa en relació el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats al Règim de la Seguretat Social), el Maresme supera amb escreix les dades de provincials i del conjunt de Catalunya.

L’índex de sinistralitat del Maresme és del 856,86 accidents laborals per cada 100.000 afiliats; en canvi el del conjunt de la povíncia de Barcelona és de 691,24 i el del territori català de 735,32. A més, mentre a la província i a Catalunya hi ha hagut un descens trimestral, el Maresme ha experimentat un increment com a resultat de l’augment del nombre d’accidents i, a la vegada, la reducció de les afiliacions a la Seguretat Social.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’Informe de Sinistralitat Laboral al Maresme elaborat per l’0bservatori de Desenvolupament Local.