Bases de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs 2013/2014 (beques de menjador)

Bases Reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs 2013-2014 (beques de menjador)


Model 1: Model de sol:licitud


Model 2: Criteris d’avaluació


Model 3: Declaració d’ingressos de la unitat familiar


Model 4: Valoració de risc


Model 5: Exclusió social


Model 6: Quadre de dades


Model 7: Reclamacions


Model 8: Justificacions


Model 9: Dades bancàries


Model 10: Alumnes amb minusvalia del 33% o més