Bases reguladores i convocatòria de subvencions per a projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut emmarcats en el Pla nacional de joventut

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de juliol de 2012

Bases reguladores i convocatòria de subvencions per part de la Direcció General de Joventut de subvencions per a projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut i que s’elaboren en el marc del Pla nacional de Joventut