Bases reguladores i convocatòria del Programa integral de foment de l’emprenedoria

Termini de presentació de sol·licituds: 18 de novembre

Bases reguladores del Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013