Corresponsabilitat a la llar

L’escola és un espai indispensable per assentar els valors que ens faran avançar cap a una societat igualitària. Per contribuir-hi, el Consell Comarcal activa un nou recurs que vol sensibilitzar infants i joves sobre la corresponsabilitat a la llar i la democratització de les cures.

Les tasques a la llar i les cures han estat adjudicades tradicionalment a les dones en base a una divisió sexual del treball. En ple segle XXI continuen sent les dones les que majoritàriament porten el pes de cuidar del domicili en el seu sentit més ampli i, sovint, han d’assumir jornades laborals dobles i triples.

Volem portar als centres docents aquesta realitat i generar la reflexió de l’alumnat.

Oferim a les escoles 2 tallers que complementen la informació i generen la participació de l’alumnat i també de les famílies.

D’altra banda, encara es pot sol·licitar l’exposició “Cuidadores. El pes d’aquelles que sostenen la societat”