Borses comarcals de personal

Les borses comarcals de personal són un servei que ha posat en marxa el Consell Comarcal del Marsme per facilitar als ajuntaments la contractació urgent de personal d’una manera ràpida i eficaç.

Recollint les necessitats municipals, el Consell Comarcal té actualment actives 5 borses de personal:  • Educador/a social (1 i 2)

  • Auxiliar administratiu/va

  • Treballador/a social (1 i 2)

  • Administratiu/va (1 i 2)

  • Conserge-subaltern/a

  • Tècnic/a mig de Gestió Pública i 8 borses d’especialistes en: Emprenedoria i Ocupació, Cultura, Medi Ambient, Serveis Econòmics, Serveis Jurídics, Recursos Humans, Serveis Tècnics i Turisme. 

Els ajuntaments que necessitin contractar personal d’alguna d’aquestes categories poden fer ús de les Borses Comarcals, prèvia adhesió al conveni: 


Per a més informació, contacteu amb Recursos Humans del Consell Comarcal del Maresme:


a/e: recursos.humans@ccmaresme.cat


Tel: 93 741 11 75 (Mar Ferrer)

MODEL DE CONVENIModel de Conveni entre l’Ajuntament interessat a rebre els serveis de la Borsa de Personal  i el Consell Comarcal del Maresme:


 BASES APROVADES


EDUCADOR/A SOCIAL 1TREBALLADOR/A SOCIAL 1
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VAADMINISTRATIU/VA 1
 
 
CONSERGE-SUBALTERN/ATREBALLADOR/A SOCIAL 2
 
 
ADMINISTRATIUS 2TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ PÚBLICA