Convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 27 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8510, de 27/09/2021
Resolució:
EMT/2859/2021, de 17 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu l’article 3 de la convocatòria)
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 11)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: treballiformacio.soc@gencat.cat

Període de presentació de sol·licituds:


Del 28 de setembre a
l’11 d’octubre de 2021
Objecte:L’objecte d’aquestes bases és obrir la convocatòria per a l’any 2021, de les línies MG45 i DONA, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre , DOGC núm. 8503.

Persones destinatàries (vegeu l’article 5 de la convocatòria i la base reguladora 6)

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de EMT/176/2021, 9 de setembre, són les següents:

1.- Actuació de contractació laboral
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre.

Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa i han d’incloure l’actuació de formació.

2.- Actuació de formació
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i té caràcter obligatori.

El tipus de formació que poden rebre les persones participants en aquesta Resolució és formació transversal amb una durada mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.

Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

3.- Actuació d’acompanyament
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i té caràcter obligatori.Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 582517).públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 27 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8503 – 16/09/2021
Resolució:
ACC/2792/2021, de 6 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(Vegeu la Base reguladora núm. 3)
Ens Locals i les empreses públiques municipals
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: a través de l’EACAT. (Vegeu la Base reguladora núm. 7)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer del Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Telèfon 93 567 33 00

Termini de presentació de sol·licituds:


16 d’octubre de 2021
Objecte:concessió d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de prorrateig.

Actuacions subvencionables
L’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE que s’utilitzi en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, la seva adquisició així com el seu
transport i aplicació.

Document tècnic. (vegeu l’apartat de la subvenció)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. BDNS (Identif.): 583164

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 24 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
BOE: : 219 – 13/09/2021
Ordre ministerial:
10 de setembre de 2021
CONVOCATÒRIA extracte Ordre convocatòria
BASES REGULADORES
Organismes:
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
WEB
Informació portal d’ajuts
Entitats beneficiàries: (vegeu punt primer de l’extracte Ordre)

Enllaç
Sol·licitud: mitjançant Seu-e.
Tramitació de l’ajut

Presentació sol·licituds: mitjançant Seu-e

Informació per dubtes
Preguntes freqüents
Termini presentació de sol·licituds:

4 d’octubre de 2021
Objecte: Ajuts destinats a la realització d’actuacions amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seves zones turístiques i els negocis dels quals estan vinculats a l’arribada de visitants.

Descripció general dels ajuts

Projectes subvencionables


Requisits dels ajutsSi necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BDNS (Id.): 583173)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 42/2021Data: 24 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BDNS (Id.): 583173)
BOE: : 219 – 18/09/2021
Ordre ministerial:
10 de setembre de 2021
CONVOCATÒRIA extracte Ordre convocatòria
BASES REGULADORES
Organismes:
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
WEB
Informació portal d’ajuts
Entitats beneficiàries: (vegeu punt primer de l’extracte Ordre)

Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, Mancomunitats
Sol·licitud: mitjançant Seu-e.
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-

https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico
https://sede.serviciosmin.gob.es/ca-es/Paginas/Index.aspx
Presentació sol·licituds: mitjançant Seu-eTermini presentació de sol·licituds:

30 setembre de 2021
Objecte:recolzar i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització que facin les entitats locals.
(vegeu la base reguladora 1)

Projectes subvencionables: (vegeu la base reguladora 1.4)
a) Projectes per a l’adopció de eines de la informació de clients basats en macro dades o altres tecnologies
b) Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l’ experiència de compres.
c) Projectes destinats a la transformació digital del comerç de carrer i els canals curts de comercialització.
d) Projectes d’obres i de reacondicionament per a millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació de les zones ocupades pels mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris així com en les seves zones adjacents.
e) Projectes per a reduir el consum d’entrades per part del comerç i la substitució d’aquests per alternatives respectuoses amb el medi ambient.
f) Instal·lació de punts d’entrega intel·ligent
g) Projectes de millora de l’eficiència energètica.
h) Accions que promouen la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la
separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclat.
i) Sensibilització i formació en competències tecnològiques.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Consell Comarcal i Interior es comprometen a posar en marxa la Borsa comarcal de policies locals l’any vinent

Es reactiva el projecte pilot de selecció conjunta d’agents de policia local al Maresme amb el compromís de tenir enllestida tota la tramitació abans de finalitzar l’any.

Aquest és l’acord a què han arribat el Consell Comarcal del Maresme i el Departament d’Interior en la reunió que han mantingut avui el conseller delegat de Serveis als Municipis, Andreu Bosch, la directora general d’Administració de la Seguretat, Sonia Andolz, i la subdirectora general de Suport al Sistema de Seguretat en l’Àmbit Local, Begoña Curto.

El projecte, pioner a Catalunya, ajudarà els ajuntaments a cobrir d’una manera ràpida les baixes d’agents policials i agilitzarà la contractació de nous efectius per a períodes en què els municipis necessiten més reforços com, per exemple, a la temporada estiuenca quan la població s’incrementa substancialment en moltes localitats de la comarca.

Seguint un model similar al que s’aplica en el conjunt de borses comarcals de personal que ofereix el CCM als ajuntaments maresmencs, el Consell Comarcal del Maresme durà a terme un procés de selecció de policies locals, sota la supervisió i els criteris establerts pel departament d’Interior. Les persones que superin les proves passaran a formar part d’una borsa de personal que es posarà a disposició dels ajuntaments que necessitin agents de policia local. D’aquesta manera, s’agilitza i se simplifica el procés de contractació.

Andreu Bosch ha valorat positivament la predisposició de la Generalitat a tirar endavant aquest projecte que serà “un referent a Catalunya i ajudarà els municipis a millorar la seguretat ciutadana“. Bosch també ha explicat que en els propers dies s’informarà a les alcaldies del Maresme sobre les modalitats d’adhesió i que l’objectiu és que la borsa comarcal de policies locas estigui en funcionament l’estiu vinent.

En aquests moments s’està acabant de definir el conveni que s’haurà de signar a 4 bandes: Consell Comarcal, Direcció General d’Admininstració de Seguretat, Institut de Seguretat Pública de Catalunya i els ajuntaments adherits.

També s’estan perfilant les bases que regiran les proves de selecció de personal amb l’objectiu d’activar les proves de selecció d’agents a finals del primer trimestre de l’any vinent.

Subvencions per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l’execució d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana, d’actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 24 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8469- 30/07/2021
Resolució:
ACC/2487/2021, de 27 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu de la Base reguladora 3)
Les entitats locals o agrupacions d’ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 4)

Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00

Període presentació de sol·licituds:


de l’1 de setembre de 2021 al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
Objecte:les inversions o despeses realitzades per les entitats locals o agrupacions d’ens locals derivades d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i que permetin:

a) La protecció de zones urbanes.
b) La protecció d’infraestructures de serveis ja existents.
c) La protecció d’infraestructures de comunicació ja existents.
d) La protecció del patrimoni històric o cultural.

(vegeu la Base reguladora 1 i 2)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 575870).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8465- 26/07/2021
Resolució:
ACC/2321/2021, de 19 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 3)

Ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 8 i 9)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


26 de setembre de 2021
Objecte:la implantació e noves deixalleries fixes i mòbils així com l’ampliació, millores estructurals i equipaments auxiliars de deixalleries existents.

La tramitació, la resolució i l’atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig.

Per a aquesta convocatòria, les referències a la Norma tècnica sobre deixalleries 2019 contingudes a les bases aprovades per la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig, s’entenen realitzades a la Guia de deixalleries 2021.

A aquests efectes, els requisits sobre les actuacions a realitzar així com les característiques d’aquests equipaments són els que s’estableixen a la Guia de deixalleries 2021

(vegeu la Base reguladora 7.- DESPESES SUBVENCIONABLES)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 39/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).
DOGC: : 8469- 30/07/2021
Resolució:
ACC/2408/2021, de 26 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 2)

Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres)…

Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 8 i 9)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


15 de novembre de 2021
Objecte:el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència als següents projectes de residus municipals i assimilables:

1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
2) Projectes d’autocompostatge.
3) Recollida selectiva de residus tèxtils.
4) Recollida selectiva d’olis vegetals usats.

Queden excloses les actuacions objecte d’altres convocatòries de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i les actuacions sobre fraccions dels residus pels quals estigui vigent una normativa de responsabilitat ampliada del productor.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 38/2021Data: 22 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).
DOGC: 8463, de 22/07/2021
Resolució: EMT/2271/2021, de 29 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que compleixin algun dels requisits següents:

a) Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l’ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
c) Excepcionalment podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d’estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l’àmbit d’intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal.

Estan excloses les entitats locals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, destinataris/àries de les accions ocupacionals i de desenvolupament local cofinançats/ades en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
Presentació sol·licituds:
Informació:

SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA

Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


15 de setembre de 2021 (inclòs)
Objecte: oferir suport tècnic i financer als processos de planificació estratègica d’ampli abast territorial, que permeti a les diferents estructures de desenvolupament local de Catalunya l’elaboració de plans estratègics territorials, aportar assistència tècnica i financera per al disseny i implementació de plans d’acció i garantir a les entitats locals el suport en el lideratge per al desenvolupament socioeconòmic.

(vegeu base reguladora 9 – despeses subvencionables, i art. 2 de la modificació de les bases)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 575215).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 37/2021Data: 21 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: convocatòria de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 575215).
DOGC: 8462- 21/07/2021
Resolució:
CLT/2223/2021, de 12 de juliol
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
Entitats locals o els ens que en depenen
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 22 de juliol al 7 de setembre del 2021
Objecte: la concessió de subvencions per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a les biblioteques centrals comarcals i a la resta de biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable exclusivament l’adquisició de llibres i de diaris destinats al fons de la biblioteca.

No és una despesa subvencionable l’adquisició de la resta de tipologies documentals que formen part dels fons de les biblioteques, com ara revistes, CD, DVD i altres materials audiovisuals o programes informàtics.

No s’aplica la base general 6.5 referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, aquestes no són subvencionables.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15