Campanya per millorar els hàbits de selecció dels residus dels treballadors de l’administració local

 


L’administració RECICLA és el títol de la nova campanya de sensibilització que ha posat en marxa el Consell Comarcal del Maresme sobre la recollida selectiva dels residus a les oficines municipals i la introducció de la compra ambientalment correcta pel que fa l’adquisició de material. Després d’haver dut a terme diferents campanyes sobre la problemàtica de les deixalles adreçades a la població en general o al col·lectiu escolar en concret, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat impulsa ara aquesta iniciativa amb l’objectiu de que l’Administració doni exemple als ciutadans.


La campanya s’està duent a terme durant el mes de juny a 27 ajuntaments de la comarca (tots excepte Mataró, Montgat i Tiana). El CCM ha ofert als consistoris la realització d’una sessió informativa i de sensibilització adreçada als treballadors, a càrrec d’un educador ambiental, i ha distribuït al ajuntaments un total de 208 contenidors (90 per la recollida selectiva de paper i cartró, 90 per envasos i embalatges lleugers i 28 per vidre) de 80 litres de capacitat per millorar la gestió dels residus que es fa dins de les oficines municipals. D’altra banda, el CCM ha editat la  
Guia ràpida dels residus a l’oficina , un fulletó que ofereix informació bàsica sobre la gestió de les deixalles generades dins d’aquest àmbit de treball. La guia inclou una descripció de quins són els residus més habituals, consells sobre com disposar els punts de recollida dins de les oficines municipals, hàbits correctes a l’hora de fer la separació i minimitzar els residus i una breu explicació sobre els beneficis ambientals obtinguts amb el reciclatge de cada fracció de la brossa. També ofereix enllaços a documents i lloc webs d’altres administracions on tothom que estigui interessat en el tema pot complementar la informació. La guia s’està distribuint als ajuntaments preferentment en format electrònic, tot i que s’ha fet una edició reduïda de 1.000 exemplars en suport paper per fer-la arribar a aquells treballadors municipals que no disposin de correu electrònic. També s’han editat 300 pòsters de la campanya.