Abús sexual infantil, un problema social

El Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració de la Fundació Vicki Bernadet ofereix una sessió formativa sobre l’abús sexual infantil.

La sessió, adreçada especificament a professionals de l’àrea bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme es durà a terme en format online el dijous 16 de desembre a les 9:30h i estarà dirigida per Pilar Polo, formadora de la Fundació Vicki Bernadet especialitzada en la formació de professionals de l’àmbit dels serveis socials i en l’educació al voltant dels protocols d’actuacions en casos d’haver-hi una sospita d’abús sexual infantil.

El Consell Comarcal impulsa la implementació al Maresme d’un protocol  de mesures alternatives a la sanció econòmica per als menors consumidors de drogues il·legals

 
El Consell Comarcal del Maresme ha proposat als ajuntaments treballar conjuntament en l’elaboració d’un projecte sobre mesures educatives alternatives a la sanció econòmica que s’aplica als menors que consumeixen drogues il·legals. Des de la Xarxa d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència s’entén que s’ha d’apostar per la prevenció i l’educació davant de problemàtiques com les drogodependències. Les línies generals del programa, presentades avui a alcaldes, regidors i tècnics dels serveis socials compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu és que els menors prenguin consciència de la seva infracció i modifiquin els seus hàbits. La sanció econòmica sol recaure sobre la família i té pocs efectes educatius sobre els menors infractors. Davant d’aquesta constació, la Xarxa d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (XIAF) creu convenient avançar en meures preventives i educatives.

Com a primer pas, avui s’ha celebrat una primera reunió en la qual el Consell Comarcal s’ha ofert a elaborar conjuntament amb referents municipals, Mossos d’Esquadra i agents de salut, un programa d’actuació en la prevenció de les drogodependències. La idea és que, una vegada definits els criteris d’actuació i els circuits d’intervenció, s’hi puguin adherir tots els ajuntaments de la comarcal, alguns dels quals ja apliquen programes específics d’actuació pedagògica.

La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina de Prevenció de Drogodependències, donarà recolzament tècnic a aquest programa, que podria estar enllestit el mes de setembre.

 

Primera reunió del Consell General de la Xarxa Infància, Adolescència i Família (XIAF)

 


El dimarts, 24 de març, se celebrarà la primera reunió del Consell General de la
Xarxa Infància, Adolescència i Família (XIAF)
impulsada pel Consell Comarcal del Maresme amb l’objectiu de donar a la població del Maresme una atenció de qualitat tot potenciant el treball en xarxa entre les institucions que tenen com a objectiu el benestar de la infància, l’adolescència i la família.


En aquesta primera reunió, que serà presidida per la consellera delegada de Serveis a les Persones, Neus Serra s’aprovarà el pla de treball de 2009 del projecte d’Atenció a la Infància i Adolescència en Risc. La principal acció prevista en aquest pla de treball és la redacció del Protocol Comarcal que implicarà la coordinació dels àmbits de salut, justícia, seguretat, ensenyament i acció social.

Data: 2009-03-24

Lloc: Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 de Mataró)

La Plataforma Comarcal de la XIAF comença a treballar en el protocol per a la detecció de maltractaments i abusos sexuals del Maresme

 


La plataforma comarcal de la Xarxa Infància i Adolescència en Risc que és el primer projecte que desenvoluparà la recenment constituida Xarxa Infància, Adolescència i Família (XIAF) ha començat a treballar en l’elaboració del Protocol del Maresme per a la detecció de maltractaments i abusos sexuals.


A la primera reunió, presidida per la consellera delegada de Serveis a les Persones Neus Serra, s’ha presentat també un
nou espai web
dins el web institucional del Consell Comarcal del Maresme on s’aniran activant espais de treball per tal de compartir documents i donar a conèixer els acords que prenguin les diferents plataformes de la XIAF