Centre d’ Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)

Els Centre d’Innovació i Formació per a l’Ocupació (CIFO) són centres d’Innovació i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).


Aquests ofereixen cursos adreçats a persones treballadores inscrites a les Oficines de Treball que es troben en situació d’atur. A més, també fan proves de professionalitat per avaluar les competències professionals i emetre els certificats corresponents.


Per a més informació, consulteu la web treball.gencat.cat