Centre de Noves Oportunitats Maresme-Vallès

El Centre de Noves Opportunitats va adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys inscrits/es a la Garantia Juvenil i donats d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya, que no han finalitzat amb èxit els estudis obligatoris i/o post-obligatoris i que actualment no tenen una feina.


Inscripcions: L’entrada dels i les joves es fa a través de sessions inicials d’informació i acollida.


Fases del programa:


  Fase 1: Servei d’orientació per la definició del projecte professional i vital


  Fase 2: Servei d’Execució del projecte professional i vital


  Fase 3: Servei de tutorització i seguiment


  Fase 4: Servei de Suport a l’escolaritat/inserció laboral


Per a més informació adreçeu -vos a


UTE INTERMEDIA-MAIN


Plaça manuel Cuyàs i Duran, 8 baixos


08301 Mataró


T.93.853.54.46//664.411.822


cno@cnomaresmevalles.cat