Certificat de Professionalitat: Activitats administratives en relació amb el client.

Nom de l’entitat Adams Formació Enllaç a l’acció https://www.adams.es/formacion-gratuita/ Sector/especialitat professional Gestió Administrativa Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Adams Formació Adreça Bailèn, 126  08009 Barcelona Data d’inici 04-02-2019 Data de finalització 10-09-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns a Divendres de 16 a 21 h Total d’hores 840 Requisits d’accés ESO, Graduat escolar, FPI, o equivalent Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat d'aptitut. Termini d’inscripció Al llarg de tot l'any, ja que es poden incorporar en els diferents mòduls formatius Com s’ha de fer la inscripció? S'ha de venir al centre per realitzar una entrevista Documentació a lliurar DNI, DARDO, CV, Titulació reglada (homologada) Més documentació La competencia general d'aquest Certificat és realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern,