Certificat de professionalitat en Sistemes Microinformàtics

Nom de l’entitat Adams Formació Enllaç a l’acció https://www.adams.es/formacion-gratuita Sector/especialitat professional Informàtica i Comunicacions Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Adams Formació Adreça Bailèn, 126 08009 Barcelona Data d’inici 06-02-2019 Data de finalització 31-07-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns a Divendres de 9 a 14 h Total d’hores 640 Requisits d’accés ESO, Graduat escolar, FPI, o equivalent Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat d'aptitud. Termini d’inscripció Al llarg de tot l'any, ja que es poden incorporar en els diferents mòduls formatius Com s’ha de fer la inscripció? S'ha de venir al centre per realitzar una entrevista Documentació a lliurar DNI, DARDO, CV, Titulació reglada (homologada) Més documentació

Competencia general d’aquest certificat:Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, i donar
suport a l’usuari en l’ús d’aplicacions sobre aquests sistemes com a suport informàtic d’una organització.