Certificat de professionalitat en Gestió de trucades de teleassistència

Curs organitzat per la Fundació Pere Tarrés

Nom de l’entitat Fundació Pere Tarrés Sector/especialitat professional Teleassistència Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Fundació Pere Tarrés Adreça C. Carolines, 10 Barcelona Data d’inici 12/12/2018 Data de finalització 30/05/2019 Total d’hores 230 hores Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma. Certificat de professionalitat Documentació a lliurar

La documentació a lliurar és:

  1. Curriculum Vitae
  2. Fotocòpia de la títulació
  3. Fotocòpia DNI/NIE
  4. DARDO (Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació)
  5. Fotocòpia de la capçalera de la nòmina (en el cas de persones en actiu)
Més documentació

Consulta la web de la Fundació Pere Tarrés per obtenir més informació.