Un centenar de persones han participat dels cursos adreçats a entitats

En el marc del projecte “Suport al teixit associatiu maresmenc que treballa per la igualtat“, el Consell Comarcal del Maresme va oferir durant aquest 2018 quatre cursos de capacitació a membres d’entitats maresmenques sense ànim de lucre.

 
  
  
  

Fiscalitat per a entitats, Noves formes de finançament i captació de fons, fomentar la Igualtat de gènere des de les entitats i protecció de dades segons la nova normativa europea han estat els cursos que durant el 2018 es van oferir a les assosciacions de la comarca. 

Aquests cursos, que han comptat amb el suport de la diputació de Barcelona, han estat oberts a totes les entitats de la comarca, sense ànim de lucre, amb la finalitat de respondre a les necessitats dels seus membres i dotar-los d’eines i coneixements per dur a terme la seva tasca.
Les entitats de la comarca realitzen un treball de proximitat admirable amb la població i fomenten la cultura de la igualtat i la solidaritat de manera constant. Per facilitar l’accés de les entitats als mateixos, es van organitzar en horari adaptat (dissabtes o vespres).


En totes aquestes accions formatives, la resposta i l’avaluació de les persones parrticipants ha estat molt positiva.

Aquestes accions s’inscriuen en l’eix 5 del Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere: RECONEIXEMENT I FOMENT DEL LIDERATGE I LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES