Certificat de professionalitat en Productes Editorials Multimèdia

Certificat de professionalitat en Productes Editorials Multimèdia (680h)


Adreçat a persones treballadores desocupades amb formació mínima de Batxillerat superior o CFGS


Continguts:  • Projectes de productes gràfics

  • Edició creativa d’imatges i disseny d’elements gràfics

  • Arquitectura tipogràfica i maquetació

  • Preparació d’arts finals

  • Formació complementària: Inserció laboral, Medi Ambient, Igualtat d’oportunitats i PRL

  • Pràctiques en empreses


Per a més informació: