Classificació i ordenació del Fons Documental de l’Arxiu Municipal de Dosrius

L´Ajuntament de Dosrius i l´Oficina de Patrimoni Cultural de l´Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per a l´ordenament, classificació i manteniment del fons documental de l´arxiu municipal de Dosrius, segons el qual l´Ajuntament es compromet a condicionar adequadament l´espai físic necessari i a facilitar els materials imprescindibles per desenvolupar les tasques d´organització de l´arxiu documental, i la Diputació de Barcelona aporta el personal i els mitjans tècnics necessaris per executar el projecte, en la primera fase prevista d´ordenació i de classificació.


En compliment de l´esmentat conveni, des del dilluns dia 13 de gener de 2003 que una tècnica en arxivística de la Diputació de Barcelona està realitzant les tasques convingudes.

En primer lloc s´ordenarà i classificarà la documentació més antiga, que comença a partir del segle XIII fins a l´any 1950, dipositada a l´edifici de l´antic Ajuntament de Dosrius i, posteriorment, es farà el mateix amb la documentació que es troba ubicada a l´actual edifici de la Corporació i que comprèn el període que va des de 1951 fins a avui.

Esperem que en un termini no superior als 9 mesos, aquesta documentació estigui del tot ordenada i classificada. La més antiga podrà ser consultada per estudiosos, investigadors i totes aquelles persones que tinguin interès en la història del nostre municipi. D´altra banda, també serà de molta utilitat per al personal de l´Ajuntament, ja que representa una millora en la gestió administrativa diària.

Josep Jo i Munné
Alcalde