COMERÇ ELECTRÒNICA I BOTIGA VIRTUAL

Nom de l’entitat Idfo (institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/comerc-electronic-i-botiga-virtual/3110 Sector/especialitat professional Comerç i Màrqueting Municipi on es realitza el curs/acció Arenys de Mar Nom del centre on s’imparteix Edifici Xifré Adreça c/ d’auterive s/n.  Arenys de  Mar. Data d’inici 23-03-2020 Data de finalització 20-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00h Total d’hores 45 Requisits d’accés

En aquest curs NO es poden inscriure treballadors de l’Administració pública.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.

En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció del 19-12-19 al 16-03-20 Com s’ha de fer la inscripció?

A través de l’enllaç
https://www.idfo.com/curso/comerc-electronic-i-botiga-virtual/3110
Fes clic a inscriure’s i segueix les indicacions

Documentació a lliurar

Treballadors/es en actiu:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors/es  en situació d’atur:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l’economia global i el desenvolupament empresarial.