MOS 77-727 MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

Nom de l’entitat IDFO (institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/mos-77-727-microsoft-excel-2016-nivell-inicial/3044 Sector/especialitat professional Informàtica Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo Mataró Adreça Plaça de les Tereses, 17 4a planta. Mataró Data d’inici 24-03-2020 Data de finalització 21-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) dimarts i dijous de 18:00 a 21:00h Total d’hores 45 Requisits d’accés
  • Coneixements bàsics d’ofimàtica.
  • Curs per a treballadors/7es  en actiu amb places limitades per desocupats.
  • En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció diploma o certificat d'aprofitament Termini d’inscripció del 19-02-19 al 17-03-20 Com s’ha de fer la inscripció?

A través de l’enllaç
https://www.idfo.com/curso/mos-77-727-microsoft-excel-2016-nivell-inicial/3044
Fes clic a inscriure’s i segueix les indicacions

Documentació a lliurar

Treballadors/es en actiu:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors /es en situació d’atur:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació
  • Entendre, comprendre i realitzar operacions per l´ús professional de l´eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l´administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d´operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.
  • Està orientat a l’obtenció de la certificació MOS de l’especialitat EXCEL.