ANGLÈS A1.B

Nom de l’entitat IDFO (institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/angles-a.1.b/3048 Sector/especialitat professional IDIOMES Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Adreça Plaça de les Tereses, 17 4a planta. Mataró Data d’inici 28-04-2020 Data de finalització 30-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 09:30 a 13:40h Total d’hores 75 Requisits d’accés
  • Prova de selecció prèvia a l’inici del curs.
  • Curs per a treballadors/es en actiu amb places limitades per desocupats.
  • En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció diploma o certificat d'aprofitament Termini d’inscripció del 19-12-19 al 21-04-20 Com s’ha de fer la inscripció?

A través de l’enllaç
https://www.idfo.com/curso/angles-a.1.b/3048
Fes clic a inscriure’s i segueix les indicacions

Documentació a lliurar

Treballadors/es en actiu:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors/es en situació d’atur:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació

Aquest curs forma part d’un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A21del Marc Comú Europeu de referència d’idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.