ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA 

Nom de l’entitat Idfo (institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/atencio-al-client-del-petit-comerc-en-llengua-estrangera–angles/3077 Sector/especialitat professional IDIOMES Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix

Idfo Mataró

Adreça Plaça de les Tereses, 17 4a planta. Mataró Data d’inici 30-04-2020 Data de finalització 18-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i Dijous de 14:30 a 16:30h Total d’hores 30 Requisits d’accés

En aquest curs NO es poden inscriure treballadors de l’Administració pública.

Curs per a treballadors/es en actiu amb places limitades per desocupats.

En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o Certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Del 19-12-19 al 27-04-20 Com s’ha de fer la inscripció?

A través de l’enllaç:
https://www.idfo.com/curso/atencio-al-client-del-petit-comerc-en-llengua-estrangera–angles/3077
Fes clic a inscriure’s i segueix les indicacions:

Documentació a lliurar

Treballadors/es en actiu:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors/es en situació d’atur:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Ser capaç d´atendre a un client/a en un establiment comercial utilitzant l’anglès.