Comerç

 


Pel que fa el Comerç, el segon subsector amb més contractes al Maresme l´any 2016, el 13,14% del total, la secció econòmica que va generar més contractes va ser la del Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes amb 9.415, el 69% del subsector. La contractació indefinida va tenir un pes del 22,57%, menor a la que va tenir l´altra secció del sector, el Comerç a l´engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes d´un 28,33%.

En aquest cas es van produir contractes per a un total de 242 ocupacions diferents.


La que va tenir més contractes fou la dels venedors de botigues i magatzems amb 5.952 contractes, el 43,62% del total. El 21,4% d’aquests contractes van ser indefinits.


Són moltes les ocupacions que van tenir més de 10 contractes l’any. D’entre aquestes, destaquem aquelles que van superar el llindar del 50% de contractes indefinits, que van ser força. Llistem aquelles amb pesos més elevats:  • directors comercials i de vendes (85,0%)

  • professionals de les vendes tècniques i mèdiques (excepte TIC) (84,2%),

  • telefonistes (76,3%)

  • programadors informàtics (73,3%)

  • profesisonals de la publicitat i la comercialització (72,2%)

  • tècnics en electrònica (excepte en electromedicina) (70,0%).