Consell Comarcal i ajuntament de Mataró pacten el marc de cooperació per a la integració de les escoles universitàries: EUM i EUPMT

 


L’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, el president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, la presidenta del Patronat de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), Pilar González Agàpito, i el president de l’Escola Universitària del Maresme (EUM), Antoni Soy, han signat un conveni que estableix les condicions i actuacions necessàries per a la integració dels dos centres universitaris que funcionen a la ciutat dins el projecte de l’espai físic del TecnoCampusMataró.


Tant l’Ajuntament de Mataró, titular de l’EUPMT, centre adcsrit a la Universitat Politècnica de Catalunya, com el Consell Comarcal del Maresme, titular de l’EUM, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, consideren necessari establir un model integrat d’estudis superiors a la comarca, amb ubicació a Mataró. Aquest model integrat s’instal·larà al futur espai físic del TecnoCampusMataró, al polígon del Rengle, que acollirà també la incubadora d’empreses, les activitats d’R+D+i, i empreses intensives en coneixement. La integració de les dues escoles universitàries comporta la incorporació del Consell Comarcal del Maresme, l’Escola Universitària del Maresme i, si s’escau, de la Universitat Pompeu Fabra, com a nous membres del Patronat de la Fundació Tecnocampus. El conveni de cooperació estableix també la constitució d’una comissió tècnica formada per les dues universitats i representada pels gerents dels dos centres, la directora acadèmica de l’EUM i el director de l’EUPMT. Abans de finalitzar el primer semestre de 2006, la comissió haurà de presentar un pla d’actuació comú que estableixi les bases per a la integració de les escoles a l’espai del TecnoCampusMataró. Àmbits prioritaris El conveni descriu quins seran els àmbits de primera intervenció dins el procés de cooperació i en el calendari previst d’integració de les dues escoles universitàries, que seran l’objectiu prioritari de la comissió tècnica. Aquests àmbits són: Model estratègic: Definició del model estratègic del futur centre universitari integrat a TecnoCampusMataró i del seu posicionament dins el marc del nou espai europeu d’educació superior. Pla de màrketing: Elaboració d’un pla de màrketing conjunt. Model docent: Estudi d’un model docent complementari, allà on sigui possible, d’acord amb les respectives àrees de coneixement i especialització. Formació contínua: Valoració i proposta d’una oferta conjunta de formació contínua. Recerca: Anàlisi i proposta d’activitats d’R+D+i dels dos centres. Internacionalització: Integració de les estratègies d’internacionalització vinculades als requeriments de l’espai europeu d’educació superior o altres iniciatives. Relacions amb empreses: Valoració i proposta d’un model conjunt de relació amb el teixit empresarial. Serveis complementaris: Valoració i proposta d’una oferta conjunta de serveis complementaris a la formació reglada, com les llengües estrangeres, les pràctiques i la borsa de treball. Gestió econòmica i organització: Anàlisi i planificació concertada de la gestió econòmica i organitzativa de les dues escoles per tal de millorar la seva eficiència a partir de les sinèrgies que es poden generar, primer de la col·laboració i desprès de la integració. Cultura corporativa: Presentació de propostes que afavoreixin la creació d’una cultura corporativa compartida de les dues comunitats (alumnes, professors i PAS) universitàries.