Consells generals davant les ventades o vents forts.

En cas d´emergència, si necessiteu ajut truqueu al 112 i seguiu sempre les indicacions de les
autoritats.Si us trobeu a casa
{.d}Tanqueu i assegureu portes, finestres i tendals.

-Eviteu deixar objectes no estàtics a les façanes i terrasses, com testos o altres objectes,
per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident.{.d}


Si sou a l´exterior
{.d}No pugeu a llocs alts exposats al vent, com bastides i altres construccions externes.

-Si sou a zones de muntanya extremeu les precaucions i eviteu totes les activitats amb foc.

-És molt perillós apropar-se als trencalls, esculleres i molls, ja que un cop de mar pot
endur-se persones i béns dins l´aigua.{.d}


Si heu de viatjar
{.d}Abans de desplaçar-vos consulteu les prediccions meteorològiques i l´estat de les
carreteres. Si hi ha predicció de vents forts eviteu els desplaçaments per carretera.

-Si és imprescindible desplaçar-vos: tingueu molta precaució perquè us podeu trobar
obstacles a la via, cal alentir la marxa i ser prudent en els avançaments.

-Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè
teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar.{.d}

Preneu consciència del risc i extremeu les mesures d´autoprotecció. Escolteu la ràdio i la
televisió i si heu de viatjar, consulteu els webs d´informació viària:
Portal de la mobilitat:
www.mobilitat.net


-Servei Català de Trànsit:
www.gencat.cat/transit