Constitució del Consell de Cultura del Maresme

El proper dimarts, 31 de maig, es constituirà el Consell de Cultura del Maresme, un Òrgan sectorial de debat i participació que impulsa el Consell Comarcal com a espai de reflexió, de recerca i de consens sobre temes estratègics en matèria de cultura a la comarca.

L’acte es farà a les 17:00h a la sala d’actes de Can Palauet (c/ d’en Palau 32 de Mataró) amb el següent Ordre del Dia:

1.- Constitució del Consell de Cultura del Maresme.

2.- Presentació dels membres del plenari.

3.- Exposició dels objectius.

4.- Debat i aprovació, si s’escau, de propostes de funcionament.

5.- Creació del grups de treball.

6.- Propostes de modificació de membres del plenari.

7.- Accions en matèria de cultura previstes al 2022.

8.- Temes sobrevinguts.

9.- Informes, precs i preguntes.