Convocatòria de subvencions per a programacions estables d’activitats d’arts visuals de caràcter professional per a l’any 2022 (ref. BDNS 625960).

Núm: 29/2022Data: 26 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a programacions estables d’activitats d’arts visuals de caràcter professional per a l’any 2022 (ref. BDNS 625960).
DOGC : 8669- 17/05/2022
Resolució: CLT/1425/2022, de 9 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
  

 


 

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(Base Específica 2)
ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els
consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les
entitats esmentades.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat.

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
7 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport a la programació estable d’activitats d’arts visuals. S’entén per programacions estables d’activitats d’arts visuals els cicles que els espais d’art o equipaments culturals dediquen a projectar, coordinar, dirigir, presentar o difondre activitats professionals relacionades amb les pràctiques artístiques contemporànies al llarg de, com a mínim, sis mesos l’any. Les activitats poden ser exposicions individuals o col·lectives, presentacions de treballs, intervencions de creadors en les seves múltiples disciplines, amb el propòsit de donar a conèixer de manera directa l’obra tant d’artistes amb una trajectòria professional més consolidada com la de creadors emergents. L’objectiu és fomentar la participació de la ciutadania i confrontar criteris per tal de situar l’activitat dels creadors, crítics, estudiants i espectadors en una zona compartida.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15