Convocatòria de subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques per a l’any 2022 (ref. BDNS 625959).

Núm: 28/2022Data: 26 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques per a l’any 2022 (ref. BDNS 625959).
DOGC : 8669- 17/05/2022
Resolució: CLT/1424/2022, de 9 de maig,
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
 


 

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(Base Específica 2)
les entitats locals o els ens que en depenen i les universitats públiques que siguin titulars d’arxius que formin part del Sistema d’Arxius de Catalunya
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat.

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
7 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport a les entitats locals o ens que en depenen i a les universitats públiques que siguin titulars d’arxius que formin part del Sistema d’Arxius de Catalunya per dotar-se dels instruments metodològics escaients per al disseny i la implementació de sistemes de gestió documental corporatius en el marc de la implementació de l’administració electrònica. La gestió de documents abasta integralment el tractament i control dels documents físics i electrònics gestionats per un organisme.
Dins d’aquesta finalitat també s’inclouen totes les accions tècniques vinculades a la gestió de documents que tenen com a objectiu donar compliment a les obligacions de publicitat activa i transparència que estableix l’article 35.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents així com les actuacions destinades a fer públic el resultat de les accions esmentades a la seu electrònica o al lloc web de l’organisme titular de l’arxiu.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15