Construeix el teu projecte

 


 Material didàctic SESSIÓ I


cliqueu aquí

 SESSIONS II i III


cliqueu aquí

 SESSIÓ IV: Models de currículums 


cliqueu aquí

 SESSIÓ V: Tècniques de recerca de feina


cliqueu aquí

SESSIÓ VI: Entrevista per competències 


cliqueu aquí

  documents tècnics 0.- Proposta de contingut per a la difusió: Itinerari Ocupabilitat per Competències 1.- Descripció, Objectius i metodologia  2.-Calendari 3.-Full de compromís 4.1.- Full signatures sessió 1 4.2.-  Full signatures sessió 24.3.- Full signaures sessió 3 4.4.- Full signatures sessió 44.5.-  Full signatures sessió 54.6.- Full signatures sessió 6 5.- Full de seguiment 6.1.- Full de qüestionari de satisfacció. Sessió Construeix 6.2.- Full de qüestionari de satisfacció. Sessió C.V per competències 6.3.- Full de qüestionari de satisfacció. Sessió Canals de Recerca (TRF) 7.-  Model de certificat d’Ocupabilitat 8.- Relació de documents per tècnics i material per fotocopiar